Energy Insight: de effecten van het Nieuwe Marktmodel

Op 1 augustus 2013 is de energiesector overgegaan op het Nieuwe Marktmodel, waarmee problemen na de liberalisatie van de consumentenmarkt in 2004 zouden worden opgelost. Het Nieuwe Marktmodel zou de energiemarkt voor consumenten vereenvoudigen, maar heeft tegelijkertijd verantwoordelijkheden in de sector flink opgeschud. Wat zijn precies de effecten voor de energiesector en de consument? En hoe is de invoering hiervan verlopen? Eurogroup Consulting (nu Magnus Red) ondervroeg 38 experts die betrokken waren bij de invoering van het sector-brede programma Stroomopwaarts.  Onze conclusie: hoewel netbeheerders profiteerden van de kostenbesparingen, hebben leveranciers de commerciële kansen gekregen.

Het Nieuwe Marktmodel

Na de liberalisatie in 2004 en de splitsing van energiebedrijven in aparte netbeheerders en leveranciers in 2008 ontstond er een complexe energiemarkt, met name voor consumenten. Er ontstonden communicatieproblemen tussen marktpartijen en waren er grote afhankelijkheden in de processen tussen netbeheerders en leveranciers. Met als gevolg onder meer onjuiste facturen en problemen bij overstappen en verhuizingen.

Het Nieuwe Marktmodel zou verantwoordelijkheden binnen de sector verscherpen en helderheid creëren voor consumenten. Hiervoor is Stroomopwaarts gestart, een sector-breed verbeteringsprogramma waarin meer dan 100 marktpartijen samenwerkten. Het programma voerde drie belangrijke veranderingen door, die per 1 augustus 2013 zijn ingegaan.

Lees hier het volledige artikel.

Neem contact op met Ruud Bouwhuis om het  volledige onderzoeksverslag te ontvangen.