Energy Insight: MKB vergeten in de energietransitie

Eurogroup Consulting publiceert een nieuwe Energy Insight over de voorwaarden voor deelname van het MKB aan transitie-initiatieven. Netbeheerders, leveranciers, overheidsinstellingen en gespecialiseerde adviesbureaus houden zich al jaren bezig met de overgang naar een intelligentere energievoorziening. Via studies en proeftuinen vormden zij een beeld van de toekomstige energievoorziening. Eurogroup Consulting mist echter een belangrijke stakeholder in die toekomstplaatjes: het MKB.

Vergeten groep

Juist het MKB heeft een belangrijke rol in de energietransitie. Denk aan een boer met zonnepanelen op de schuur of een autoverhuurder die zelf energie opwekt voor elektrische auto’s. Het MKB vormt 95 tot 99 procent van het bedrijfsleven; zonder hun deelname is de transitie op zijn minst incompleet. Toch blijft het MKB slechts sporadisch betrokken te worden in sector-brede transitieprojecten. En wanneer deze bedrijven wel deelnemen, hebben zij vaak andere verwachtingen en randvoorwaarden die dikwijls niet gerealiseerd kunnen worden. Of waar simpelweg geen rekening mee gehouden wordt. Met als effect: frustratie, tijdsverspilling, uitval van deelnemers en soms het stopzetten van een initiatief.

Negen voorwaarden

Eurogroup Consulting ondervindt dagelijks wat er bij organisatie-overschrijdende projecten in de energiesector komt kijken. Reden om te onderzoeken wat er nodig is om het MKB wél succesvol te betrekken. Chantal Römgens van de Universiteit Maastricht voerde met ons een afstudeeronderzoek uit. Ze ondervroeg hiervoor 20 MKB’ers die betrokken zijn of waren bij transitie-initiatieven. Welke voorwaarden stellen zij aan deelname en welke hebben prioriteit?

Neem contact op met Ruud Bouwhuis Om het volledige onderzoeksrapport te ontvangen.