Resultaten Het Nieuwe Werken survey

Eurogroup Consulting vroeg dit voorjaar 100 professionals uit Human Resources, Facilities en ICT naar hun ervaringen met Het Nieuwe Werken: 97 respondenten van ons Het Nieuwe Werken survey en drie diepte-interviews met Essent, Oracle en Sanoma.

Wat blijkt? Het Nieuwe Werken is anno 2013 echt ingeburgerd: 86% van de respondenten werkt bij een organisatie waar ‘HNW’ is of wordt ingevoerd. Opvallend zijn de verschillen tussen organisaties met én zonder ervaring met Het Nieuwe Werken. Professionals uit organisaties aan de vooravond van invoering van HNW benadrukken de ‘zachte’ kanten van Het Nieuwe Werken. De professionals met ervaring, noemen vaker de ‘harde’ kanten, met name veranderingen in huisvesting.

Auteurs Nynke Willemsen en Sawan Bruins concluderen dan ook dat Het Nieuwe Werken gestart wordt vanuit idealen, maar dat huisvestingskosten gaandeweg de hoofdrol krijgen.

Download het paper Het Nieuwe Werken: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingstraject en lees de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de opvallendste praktijkvoorbeelden.