De toekomst van Europese elektriciteit en gasmarkten

Eurogroup Consulting verkende de toekomst van de Europese elektriciteit en gasmarkten. Onder meer door 40 sector-experts uit zes Europese landen ter interviewen. Het resultaat: een diepgaand rapport ‘The future of European electricity and gas markets: key challenges for 2020’.

Liberalisatiebeleid van de Europese elektriciteit- en gasmarkten is in begin jaren negentig ingezet. Nieuwe uitdagingen, zoals global warming en security of supply, wakkerden vanaf 2000 de noodzaak aan om aangepast Europees energiebeleid. Het is de vraag of deze nieuwe prioriteiten opgenomen kunnen worden in het Europese energiebeleid zonder dat dit ten koste gaat van coherentie en effectiviteit van dat beleid. Hoe zullen de Europese elekriciteits- en gasmarkten er in 2020 uit zien?

Download hier het rapport