Klantretentie

Na het succes van het Nationale Klantretentie Onderzoek in 2013, zal Eurogroup Consulting ook in 2014 de aandacht voor klantretentie peilen. De survey zal weer de prioriteit, de activiteiten, de organisatievorm en de budgetten uitvragen. Bovendien willen we komend jaar dieper ingaan op de effectiviteit en meetbaarheid van de verschillende retentieactiviteiten. Zo ontwikkelt Eurogroup Consulting kennis de bedrijven kunnen toepassen in hun retentie-praktijk.