JRC: vijf studies over elektriciteitssystemen in Europa

Het Institute for Energy and Transport (IET) van de Joint Research Centre (JRC) biedt wetenschappelijke en technische ondersteuning over energiekwesties aan de beleidsmakers van de Europese Unie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan het veiligstellen van energievoorziening en aan duurzame, veilige en schone energieproductie en -gebruik in de toekomst. Het studieprogramma ‘Five Studies on Electricity Systems in Europe’ rapporteert over de status en ontwikkelingsperspectieven van de Europese elektriciteitssystemen, in het bijzonder over het netwerk en de infrastructuur. Omdat het programma de volledige Europese elektriciteitsmarkt omvat, was een team van specialisten nodig dit internationaal als experts erkend worden (RWTH Aachen University, FGH, P3 Ingenieurgesellschaft). Eurogroup Consulting (nu Magnus Red) was voorzitter van het programma en bracht tevens een aantal experts in, die een diepgaande bijdrage leverde aan de studies.

Resultaat voor JRC

Vijf diepgaande studies over elektriciteitssystemen in Europa, die een basis bieden voor beleidsvorming binnen de EU.

  1. Electricity transmission systems in Europe
  2. Technical data for the modelling of the electricity transmission networks in Europe
  3. Electricity distribution systems in Europe
  4. Electricity grid codes in Europe
  5. Electricity markets in Europe

De resultaten zijn gepresenteerd en gebruikt als basis voor het ‘EU27 Electricity Grid Outlook 2011’ rapport, dat een actueel en gedetailleerd beeld geeft van de Europese elektriciteitssystemen.

Bijdrage van Eurogroup Consulting (nu Magnus Red)

  • Project management van het internationale consortium dat het studieprogramma uitvoert. Verwachtingen managen tussen JRC-IEC en het consortium van experts.
  • Alle experts ondersteuning het leveren van hun wetenschappelijke bijdrage en het presenteren van hun bevindingen in een begrijpelijke en aantrekkelijke manier. Organiseren van referentiebezoeken aan stakeholders bij de netwerkbeheerders en energiebeurzen om theoretische bevindingen te verrijken met informatie uit de praktijk. En om een gezamenlijk begrip te creeren tussen experts onderling.
  • Diepgaande bijdrage van de experts van Eurogroup Consultings in vijfde studie: ‘Electricity markets in Europe’.

Neem contact op met Arjen Krom voor meer informatie.