Top 2 energieleverancier: communicatie en change voor integratie

Om meer slagkracht te creëren in een steeds meer internationale energiemarkt, neemt buitenlands energieconcern een Nederlandse energieleverancier over. Om meer synergie te creëren tussen de retailbedrijven binnen het concern, werd besloten een groot deel van de ondersteunende bedrijfsfuncties, zoals Finance en HR, centraal te organiseren. De Nederlandse energieleverancier vroeg Magnus Red om communicatie en change expertise bij dit complexe veranderprogramma.

Het resultaat

  • Finance en HR goed op de hoogte en betrokken bij de veranderingen: stakeholders kenden hun eigen rol en waren geactiveerd om zelf de benodigde veranderingen op te pakken
  • Business units zijn goed geïnformeerd en begripvol over de veranderingen en de nieuwe manier van samenwerken met de support functies.
  • Gezamenlijke groepscultuur en identiteit is versterkt door top management en door intensieve internationale samenwerking binnen het concern.

De bijdrage van Magnus Red

  • Interne communicatie en change expert. Vervullen van de rol van internationale liaison en verbinden van de internationale belangen met de lokale belangen.
  • Projectmatige communicatie: expert met uitstekende project management skills die structuur en overzicht bracht in het gevoelige en soms hectische programma.
  • Goed stakeholdermanagement: expert die gewend is in large corporates te werken aan strategische projecten, waaronder post-merger integraties.
  • Complex vraagstuk teruggebracht tot duidelijke en consistente boodschappen, die terugkwamen in alle communicatiemomenten en –middelen.
  • Zichtbaarheid van board members vergroot door videoboodschappen, roadshows en bezoek van C-Level van het concern te organiseren.
  • Best practices in communicatie, zoals stakeholder mapping, jaarplannen, projectplanning, actielijsten, overgedragen aan Corporate Affairs.

Neem contact op met Nynke Willemsen voor meer informatie.