DSM

Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen.

Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders.

Betere managementinformatie met SAP BW

“Ons BI-project met Magnus voldeed aan alle vereisten voor het succesvol integreren van informatie uit meerdere bronnen. Met het gerealiseerde systeem kunnen we ons inzicht in de business drivers en prestaties verbeteren. Ook kunnen we sneller inspelen op veranderingen in de markt en beslissingen optimaal onderbouwen.” Walt Sep, Demand Chain Manager, DSM Coating Resins

Om steeds alert te blijven op mogelijke verbeteringen van het eigen prestatie-niveau, is goede managementinformatie onontbeerlijk voor DSM Coating Resins en DSM Composite Resins. Daarom hebben deze werkmaatschappijen van DSM in 1996 een managementinformatiesysteem op maat ontwikkeld en in gebruik genomen.

Hoewel dit systeem inhoudelijk redelijk voldeed, bleken de beheerkosten hoog. Omdat daarnaast uitbreidingen complex en kostbaar waren, is DSM Resins zes jaar later overgegaan op SAP Business Warehouse.

Download onze projectreferentiesheet voor meer details.