In deze tijd waarin de digitalisering in een stroomversnelling terechtkomt, wordt een uitstekende afstemming tussen de business en ict alleen nog maar belangrijker. Al is het momenteel aan de virtuele directietafel. Maar hoe dan? Daarover schreef Frank Balder samen met Marc Konings eerder het boek “Het kan dus wel!” Nu in een vernieuwde uitgave en weer beschikbaar voor geïnteresseerden die deze uitdaging willen aangaan. 

Over het boek “Het kan dus wel!”

In “Het kan dus wel!” wordt, grotendeels gebaseerd op de praktijkervaring van de auteurs, aangegeven hoe de effectiviteit van ICT inspanningen en investeringen verhoogd kan worden door betere alignment met de “business”. Om dit te verduidelijken en te structureren, is een volwassenheidsmodel geïntroduceerd met een achttal relevante dimensies. Voor zes van die dimensies, bijvoorbeeld de dimensie Succesvol Innoveren, is een denkkader geschetst en zijn concrete voorbeelden gegeven om te verbeteren op die betreffende dimensie. Er is geen eenduidig recept voor een optimale invulling van business en ICT alignment.

Voor elke organisatie geldt dat de omgeving waarin zij opereert en de wijze waarop al (samen)gewerkt wordt, uniek is en vraagt om een daarop toegesneden aanpak. Deze aanpak vereist dat “de business” en het ICT-werkveld samenwerken en samen toegroeien naar een optimale situatie. Te vaak is dit nog niet het geval en lopen verwachtingen, beleving en realiteit hierdoor uiteen. Met alle nieuwe mogelijkheden die ICT biedt en de golf van disruptieve business modellen die over ons uitgerold wordt, is het duidelijk dat geen visie hebben over ICT binnen de organisatie geen optie meer is.

Benieuwd hoe jij de verwachtingen van Business en ICT dichter bij elkaar kan brengen? Neem contact op met Frank Balder. We stellen een aantal exemplaren van het boek beschikbaar aan geïnteresseerden.

Neem contact op met Frank over business & ICT alignment

9 + 10 =