Optimaal bedrijfsprocessen faciliteren, dát is wat IT moet doen

IT speelt een steeds grotere rol binnen organisaties, zelfs wanneer dit niet één van de kernprocessen is. Om bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen dient IT constant mee te bewegen met de behoeften vanuit de organisatie. Nieuwe behoeften vanuit de klant? Een aanpassing van een bestaand proces of een nieuw business proces? In de praktijk blijkt dat bestaande systemen hier vaak moeilijk mee om kan gaan.

Door de juiste inrichting van het IT-landschap hoeft dit echter niet het geval te zijn. Wanneer een flexibele basis is neergezet en de juiste processen rondom ontwikkeling en implementatie zijn ingericht, kan een aanpassing binnen zeer korte tijd gerealiseerd worden. Magnus adviseert organisaties om de juiste architectuur, tools, cultuur en resources in te richten zodat de organisatie en ondersteunende IT-systemen flexibel zijn én blijven.

Advies voor een flexibele IT-inrichting

Magnus biedt een assessment waarin wordt gekeken naar de belangrijkste verbeterpunten richting een flexibel IT-landschap. In een paar gesprekken wordt gekeken naar:

People & resources

Platform & architectuur

Databeheersing & security

In- en externe
IT-potential 

Ontwikkelen portfolio

IT-beheer en ontwikkelingen

Op basis van het assessment stelt Magnus een adviesrapport op waarin de verbeterpunten worden besproken. Daarnaast wordt een voorstel gedaan hoe dit verbetertraject eruit kan zien.   

Benieuwd hoe wij in drie stappen een flexibel IT-landschap realiseren?

Flexibel IT-landschap een handvat voor digitale transformatie

Realisatie van een flexibel IT-landschap

Magnus werkt met ervaren consultants in korte termijn toe naar een flexibel IT-landschap. Hierin worden verschillende hoofdprocessen ondergebracht in verschillende microservices/apps.

Afhankelijk van de inrichting en staat van het huidige IT-landschap worden één of meer van de volgende fases doorlopen richting realisatie:

 1. In eerste instantie wordt één van de hoofdprocessen losgekoppeld in een losse app. De nieuwe functionaliteit vervult zo optimaal de behoeften vanuit dit bedrijfsproces. Daarnaast zorgt een snelle succesvolle realisatie van een eerste app voor draagvlak binnen de gehele organisatie
 2. Na het eerste succes wordt in samenwerking een optimale structuur neergezet:
  • Duidelijk krijgen hoe IT moet worden ingericht om op strategisch niveau aan te sluiten
  • Gebruikers ondersteunen bij formuleren van de exacte behoeften
  • Zorgen voor beschikbaarheid van de benodigde resources
  • Focus en richtlijnen ontwikkelen zodat developers gericht en met korte feedbackloops te werk kunnen gaan
 3. Nadat de structuur staat kan er in korte termijn een flexibel IT-landschap gerealiseerd worden, waarbij de organisatie het tempo bepaalt.

Het eindresultaat is een IT-landschap bestaande uit vele kleine flexibele apps die interne en externe koppelingen hebben. Bij veranderende behoefte vanuit de organisatie kan er nu eenvoudig en snel op worden ingespeeld. Dit voorkomt onlogische processen, irritatie over IT-systemen en miscommunicatie binnen de gehele organisatie.

Verder sparren over de App factory kan ook! Neem contact op met Raymond Pellikaan

4 + 5 =

Let’s get MAF!

Zelf ervaren wat de mogelijkheden zijn? Boek onze Magnus Hackathon. Binnen een dag brainstormen we met je over de mogelijke apps binnen je organisatie en realiseren met een maker/business/developer team een werkend prototype. Jouw resultaat is een lijst met mogelijke Mendix apps, een eerste ervaring met een agile low-code development traject en een kickstarter voor je eigen Mendix App Factory (MAF)!