Een dynamisch dashboard met SAP BusinessObjects Design Studio

Steven Groot | De afgelopen maanden hebben we diverse malen een demo gegeven van een dynamisch dashboard gemaakt in SAP Business Objects Design Studio (DS). Steven Groot, managing BI consultant bij Magnus, is één van de specialisten van Magnus in Design Studio. Heeft u onze presentatie tijdens de Magnutude en de VNSG BI themadag gemist? Dan laat Steven u aan de hand van de Formule 1 graag zien hoe mooi en overzichtelijk u data grafisch weer kunt geven met Design Studio.
Dit dashboard kenmerkt zichzelf door eenvoud en hergebruik. Door hergebruik van componenten wordt het dashboard niet nodeloos complex en blijft de performance optimaal.

De dynamiek is ingebouwd door middel van CSS (Cascading Style Sheets) en JavaScript. Een grafiek kan dynamisch worden gewijzigd door met JavaScript de datasource aan te passen. Op deze manier kan de linkergrafiek gewijzigd worden in de overzichten per constructeur, rijder en motorleverancier.

Bij selectie van een item uit de linkergrafiek, wordt de rechtergrafiek zichtbaar gemaakt. Voor de rijders is er een extra optie toegevoegd, waarmee rijders onderling kunnen worden vergeleken.

Door het gebruik van CSS Stylesheets kan er een uniform uiterlijk aan het gehele dashboard worden gegeven. De titels en de knoppen in dit dashboard zijn allemaal opgebouwd uit tekstelementen met een specifieke CSS opmaak.

Met behulp van JavaScript kan dynamisch de style van een element worden veranderd. In dit dashboard worden de kleuren van de linkergrafiek aangepast aan de gemaakte keuze tussen constructeur, rijder en motorleverancier.

Over SAP BusinessObjects Design Studio

SAP BusinessObjects Design Studio is de opvolger van de SAP Web Application Designer, welke onderdeel is van SAP Business Explorer. Deze tool is uitermate geschikt om rapportages en dashboards te ontwikkelen die gegevens weergeven of visualiseren uit SAP BW, SAP HANA en overige databronnen. Deze rapportages zijn, zonder extra werkzaamheden, zowel in een webomgeving als mobiel te ontsluiten.