SAP BW/4HANA is gereleased! Wat is er veranderd?

Steven Groot | In september is SAP BW/4HANA general available gekomen voor klanten van SAP. Hoog tijd voor mij als BI Consultant eens te kijken naar deze nieuwe release. In deze blog geef ik mijn eerste inzichten aan de hand van het maken van een eenvoudig datamodel.

Wat is SAP BW/4HANA?

Tot en met SAP BW7.5 zijn er twee versies te onderscheiden. Namelijk de reguliere SAP BW, die compatibel is met elke onderliggende database en een versie die is toegespitst op de SAP HANA database.

SAP BW/4HANA is géén opvolger van deze twee versies, maar een volledig nieuw product. Er zal door SAP wel een transitie worden aangeboden om van een eerdere release naar SAP BW/4HANA over te stappen. Het advies is om eerst te upgraden naar BW 7.5 op HANA, om vervolgens via de BW/4HANA Starter Add-on alle bestaande objecten en datamodellen te converteren naar HANA-optimized objecten.

SYSTEEMCONFIGURATIE

Developer Edition van BW/4HANA geactiveerd via Amazon AWS.

Deze opstelling bestaat uit Linux-server met SAP NetWeaver BW/4HANA en een HANA-database (SP12) en een Windows omgeving voor toegang via SAP GUI en HANA Studio.

De eerste indruk

Op Amazon AWS is de BW/4HANA Developer Edition beschikbaar. Na activatie heb ik de SAP GUI gestart en de Data Warehousing Workbench geopend.

 sap-bw4hana-01

Wat meteen opvalt, is dat de gehele Modeling-tab uit transactie RSA1 is verdwenen. Alle ontwikkelingen lopen vanaf nu via de Eclipse-omgeving.

sap-bw4hana-02

Zelfs de bronsystemen kunnen niet meer in de GUI bekeken worden. Ook wanneer andere transacties (zoals InfoObject beheer [RSD1]) worden opgeroepen, wordt aangegeven dat dit via Eclipse gedaan moet worden.

sap-bw4hana-03

Eclipse BW Perspective

Na het openen van Eclipse en het toevoegen van de BW Perspective verschijnt onderstaande boomstructuur. Deze heeft heel veel weg van de Modeling-tab die we uit de SAP GUI kennen.

sap-bw4hana-04

Ook de datasources zijn hier zichtbaar. Een goed begin om een eenvoudige dataflow op te zetten.

Een eerste dataflow

Via het context menu van de bronsystemen kunnen we een nieuwe datasource aanmaken.

sap-bw4hana-05

Er wordt een tab in Eclipse geopend, waarin de SAP GUI (embedded) wordt opgeroepen. Het aanmaken van een datasource verloopt dus nog exact zoals bij eerdere releases.

sap-bw4hana-06

Na het aanmaken van een datasource, wilde ik een InfoPackage creëren om de gegevens uit het tekstbestand te laden. Nu blijkt dat de InfoPackages verleden tijd zijn.

De vervolg stap is het aanmaken van een Dataflow met daarin de datasource en het doel-object (in dit geval een Advanced DSO). Daartussen moet een transformatie en een DTP (gegevens overdracht proces) worden gemaakt, voordat de gegevens daadwerkelijk ingeladen kunnen worden.

sap-bw4hana-07

Advanced DSO

De DSO (DataStoreObject) is al een lang bekend object binnen BW. Vanaf de eerste release van BW on HANA bestaan er ook Advanced DSO’s (aDSO). Deze maken de vele andere objecten in feite overbodig.

Bij een aDSO kan je verschillende templates kiezen. Zo kan een aDSO zich voordoen als een InfoCube (datamart).

sap-bw4hana-08

Direct is het grote voordeel van de aDSO zichtbaar. Het is niet meer nodig om voor elk veld uit de datasource een InfoObject aan te maken. Het gehele object kan ‘field-based’ worden gemodelleerd.

Transformaties en DTP’s

Wanneer er een connectie is gemaakt tussen de datasource en de Advanced DSO, kan er via het context menu een transformatie of DTP worden aangemaakt. Ook voor het aanmaken van transformaties en DTP’s wordt er weer een embedded SAP GUI geopend. Het voordeel daarvan is dat ook hier alle bekende ontwikkelingen mogelijk zijn.

sap-bw4hana-09

Nadat de transformatie en de DTP zijn aangemaakt, valt op dat we de DTP direct kunnen uitvoeren. Het is dus niet meer nodig om een InfoPackage aan te maken die de tekstfile upload naar de PSA van de datasource.

InfoObjecten

Ook in SAP BW/4HANA kunnen nog InfoObjecten worden gebruikt en aangemaakt. Dit vergemakkelijkt de overgang van een eerdere release, omdat daar mogelijk al vele InfoObjecten inclusief stamgegevens (kunnen) bestaan.

sap-bw4hana-10

In tegenstelling tot datasources, transformaties en DTP’s is het ontwikkelscherm voor InfoObjecten wel al volledig omgezet in Eclipse. De standaard keuze opties zijn duidelijk zichtbaar en het creëren van een InfoObject is een eenvoudige taak.

sap-bw4hana-11

Op het moment van schrijven is het met SAP BW/4HANA SP00 (versie 1) nog niet mogelijk om Master Data Maintenance te doen. Dit wordt geopend in een web-omgeving, maar is vervolgens nog gedeactiveerd.

Composite Provider

Een nieuw object in de BW on HANA-versies is de Composite Provider. Deze zal de vervanger worden van de Multi Provider. Waar een Multi Provider alleen een Union-actie kan uitvoeren, kan de Composite Provider ook een Join-actie maken.

sap-bw4hana-12

Wanneer ervoor is gekozen om het datamodel volledig ‘field-based’ te modelleren, kan alsnog de Composite Provider uitkomst bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om pas in de Composite Provider de velden te koppelen (associëren) met InfoObjecten. Op die manier kunnen evengoed de navigeerbare attributen uit InfoObjecten in de rapportages worden gebruikt.

Wat bij de keuze van het ‘field-based’ modelleren belangrijk is, is dat niet alle datatypen worden ondersteund in de Composite Provider. Wanneer velden vanuit een aDSO niet compatibel zijn, worden deze eenvoudigweg niet weergegeven in de Composite Provider. (voorbeelden: Key Figures met DEC [decimalen] of Characteristics met INT4).

Het is natuurlijk ook mogelijk om in een advanced DSO al InfoObjecten te gebruiken.

Query’s

Ook aan de rapportagekant zijn er ontwikkelingen gaande. Zo zal de BEx Query Designer op den duur worden vervangen door de Query Designer in Eclipse.

Het grote voordeel hiervan is dat alle ontwikkelingen binnen één tool plaatsvinden.

sap-bw4hana-13

sap-bw4hana-14

Process Chains

Na het opzetten van een eerste dataflow rest nog de automatisering hiervan. De ontwikkeling en het beheer van process chains is nog niet omgezet naar Eclipse. Het is hiervoor nog noodzakelijk om de SAP GUI te openen.

sap-bw4hana-15

Conclusie

Mijn eerste indruk van SAP BW/4HANA is positief. Het is natuurlijk moeilijk om dit product in korte tijd te testen, maar de specifieke HANA-verbeteringen zijn in deze nieuwe BW-versie goed merkbaar.

De grootste wijziging is doorgevoerd in het modelleren. Nadat ik had uitgezocht dat alles nu via een dataflow grafisch aan elkaar wordt gekoppeld, werkt het ontwikkelen in Eclipse erg prettig en snel. Wel springen nog veel activiteiten terug naar de (embedded) SAP GUI, maar dat zal met nieuwe releases en supportpacks steeds minder het geval zijn.

Deze versie met HANA-ondersteuning heeft als grote voordeel dat de vele objecten uit BW gesimplificeerd zijn naar een Advanced DSO. Dit verkort de ontwikkeltijd aanzienlijk.

Ook de laadtijd kan hiermee aanzienlijk worden verkort, want het is niet meer nodig om gegevens van de ene naar de andere laag door te kopiëren. Vanaf de aDSO kan alles gemodelleerd worden met Open DSO Views, Calculation Views (HANA) en Composite Providers.