Tips & Tricks: Customer Connection SAP EAM – Release 2017

Vanuit het Customer Connecton Programma heeft SAP in Q3 2017 een set aan nieuwe SAP EAM functies opgeleverd. Deze nieuwe functionaliteiten worden beschikbaar gesteld in de vorm van SAP notes. In deze tip geven we een overzicht van deze verbeteringen waarbij focus met name ligt op het vlak van Preventief Onderhoud en de onderhoudsorder en lichten we kort de mogelijkheden voor uw onderhoudsorganisatie toe.

1. Op onderhoudsorganisatie selecteren bij termijnbewaking (IP30)

Tot op heden is het bij termijnbewaking niet mogelijk om de selectie van de te bewaken preventieve onderhoudsplannen te maken op basis van de onderhoudsorganisatie. Met behulp van SAP note 2484814 komt het veld onderhoudsorganisatie echter als selectieveld beschikbaar in de transactie voor termijnbewaking (IP30) en als kolom beschikbaar in het planningsresultaat van deze transactie. Hierdoor wordt het makkelijker voor onderhoudsorganisaties om apart van elkaar preventieve orders te plannen zonder daarvoor andere velden te moeten misbruiken.

Figuur 1 Veld Onderhoudsorganisatie in selectiescherm en resultatenscherm termijnbewakingFiguur 1 Veld “Onderhoudsorganisatie” in selectiescherm en resultatenscherm termijnbewaking

2. Overzicht gepland onderhoud versus datum uitvoering

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij ongevallen, moet een organisatie niet alleen aan kunnen geven wanneer preventief onderhoud was gepland, maar ook kunnen verantwoorden wanneer dit onderhoud daadwerkelijk is uitgevoerd. Aan de hand van SAP note 2417613 kan voor een afroep van een preventief onderhoudsplan in één overzicht naast de geplande datum ook de afgeroepen datum en de datum van afhandelen worden getoond. Hierdoor wordt het verantwoorden van het preventieve onderhoud veel eenvoudiger. Deze nieuwe kolommen zijn toegevoegd aan de bestaande overzichten op orderniveau (IW38/IW39) en op taakniveau (IW37N/IW49N).

Figuur 2 Afroepgegevens van preventief onderhoudsplannen in orderoverzichtFiguur 2 Afroepgegevens van preventief onderhoudsplannen in orderoverzicht

3. Onderhoudsprestatiesoort in melding

Voor procesbesturing kan het wenselijk zijn om al in de melding de onderhoudsprestatiesoort mee te geven. Dit kan een handmatige stap in het proces zijn, of automatisch worden ingevuld via het preventiev onderhoudsplan. Door middel van SAP note 2415006 wordt het mogelijk gemaakt om de onderhoudsprestatiesoort te verzorgen in zowel de melding als de onderhoudspositie van een preventief onderhoudsplan. De waarde die hier wordt ingevuld dient vervolgens als voorstelwaarde voor een order die op basis van de melding wordt aangemaakt. Het veld voor onderhoudsprestatiesoort dient per meldingsoort geactiveerd te worden en verschijnt in het schermgebied “Temijnen” (Start/End dates).

Figuur 3 Onderhoudsprestatiesoort in onderhoudspositie en meldingFiguur 3 Onderhoudsprestatiesoort in onderhoudspositie en melding

Daarnaast komt de onderhoudsprestatiesoort terug als selectieveld en kolom in de transacties voor lijstweergave van meldingen (IW28/IW29).

Figuur 4 Voorbeeld van onderhoudsprestatiesoort in lijstweergave IW29Figuur 4 Voorbeeld van onderhoudsprestatiesoort in lijstweergave IW29

4. Artikel beschikbaarheidscontrole voor meerdere orders tegelijk

Tot voor kort moest de artikelbeschikbaarheidscontrole altijd order per order worden uitgevoerd. Met behulp van SAP note 2422403 kan de gebruiker echter via het orderoverzicht (IW38) meerdere orders tegelijk selecteren en de beschikbaarheidscontrole van de benodigde componenten voor alle geselecteerde orders tegelijk uitvoeren. Voor gebruikers die vaak deze handeling uitvoeren kan dit een grote efficiëntieverbetering teweeg brengen.

Figuur 5 Beschikbaarheidscontrole voor meerdere orders tegelijkertijdFiguur 5 Beschikbaarheidscontrole voor meerdere orders tegelijkertijd

5. Vervolgorders vanuit vereenvoudigde order weergave

In de standaard order weergave is het al langer mogelijk, mits de functie is geactiveerd, om bij orders ook vervolgorders aan te maken met een relatie naar de voorgaande order. Deze functie was echter alleen beschikbaar in de standaard order weergave; vanuit de vereenvoudigde order weergave, die door verschillende gebruikersgroepen kan worden gebruikt, was het niet mogelijk om vervolgorders aan te maken of in te zien. Gebruikers die van de vereenvoudigde weergave gebruik maken kunnen hiermee belangrijke informatie over een order mislopen en zijn beperkt in hun mogelijkheden om vervolgwerkzaamheden op te geven.

Via SAP note 2369955 is het nu echter mogelijk om niet alleen in de standaard order weergave vervolgorders in te zien en aan te maken, maar ook in de vereenvoudigde order weergave. Hierdoor heeft een gebruiker die werkt met de vereenvoudigde order weergave nu wél alle informatie voorhanden over eventuele voorgaande orders en ook de mogelijkheid om zelf vervolgorders aan te maken.

Figuur 6 Vervolgorders in vereenvoudigde order weergaveFiguur 6 Vervolgorders in vereenvoudigde order weergave

6. Veldkeuze selectie uitbreiding in taak- en componentoverzicht

Met Business Function LOG_EAM_CI_5 zijn in het verleden een aantal velden met betrekking tot een bijbehorende aanvraag tot bestelling of bestelling toegevoegd aan de taak- en materiaaloverzichten van onderhoudsorders. Voor deze velden waren de gebruikelijke instellingen voor veldselectie (verborgen/verplicht/weergave/open) echter niet beschikbaar. Via SAP note 2437365 is dit inmiddels wél het geval.

In situaties waarbij deze velden niet worden gebruikt (bijvoorbeeld bij ordersoorten waar niet voor wordt ingekocht) kunnen ze worden onderdrukt om de orderweergave overzichtelijker te maken. Anderzijds kan invoer verplicht worden gesteld, bijvoorbeeld voor ordersoorten die worden gebruikt om externen aan te sturen.

Figuur 7 Voorbeeld overzicht operations met velden voor aanvraag tot bestellingFiguur 7 Voorbeeld overzicht operations met velden voor aanvraag tot bestelling

7. Meetrapport met één knop beschikbaar vanaf OBJECT

Op dit moment is het alleen via een aantal tussenstappen mogelijk om vanuit een functieplaats of equipment naar het overzicht van alle bijbehorende meetdocumenten te navigeren. Via SAP note 2465931 wordt een knop “AllMeasDocs” op het equipment/functieplaats toegevoegd, waarmee je direct naar het overzicht van alle meetdocumenten van het betreffende technisch object gestuurd wordt (zie figuur 8).

Figuur 8 Knop AllMeasDocs voor het overzicht van alle meetdocumenten van alle meetpunten-tellers van het technisch objectFiguur 8 Knop “AllMeasDocs” voor het overzicht van alle meetdocumenten van alle meetpunten/tellers van het technisch object

Daarnaast is het mogelijk om in de pop-up, die via de knop “Meetpunten/Tellers” van het technisch object verschijnt, een selectie te maken van de meetpunten en/of tellers waarvoor het meetpuntenoverzicht moet worden getoond. Ook is het mogelijk om het laatste meetdocument voor één of meer geselecteerde meetpunten te tonen. Voorheen was dit slechts mogelijk voor één meetpunt/teller tegelijk.

Figuur 9 Selectie van meetpunten-tellers om meetdocumenten of het laatste meetdocument te tonenFiguur 9 Selectie van meetpunten/tellers om meetdocumenten of het laatste meetdocument te tonen

Deze tip is ook verschenen in het VSNG Magazine. Voor meer informatie over het Customer Connection programma kunt u contact opnemen met Thomas Jones of Jan-Adriaan van Enk via +31 88 696 60 00