Tips & Tricks: Decompositie op orde en onderhoudsplan conform FMECA structuur

Het verhogen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van assets en het verlagen van de onderhouds- en operationele kosten zijn key elementen van asset management. De waardering van deze elementen wordt weergegeven in het maturity level. Hoe hoger het maturity level des te meer de key elementen van asset management worden benut. In de praktijk blijkt dat veel organisaties op maturity level 2 (awareness) zitten. Voor objectdata en onderhoudsplannen betekent een hoger maturity level (level 3) o.a.; het op orde krijgen en actueel houden van de objectdata en het opnemen van het onderhoudsplan conform de FMECA structuur in SAP EAM.
Met deze tip lichten wij toe hoe u de juiste SAP EAM instellingen kunt maken om op maturity level 3 te komen voor uw objectdata en onderhoudsplan.

vnsg-tip-trick-16-10-magnus-assetmanagement-maturity-model

Magnus assetmanagement maturity model

FMECA staat voor ‘Failure mode and effects analysis’. Een FMECA analyse vormt de basis voor kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Waarmee de nut en noodzaak van onderhoudsactiviteiten inzichtelijk wordt gemaakt. Met een FMECA identificeer je de kritische faalwijzen van een systeem. Daarvoor bepaal je de componenten in een systeem (fysieke decompositie), de functie van het component (functionele decompositie) en in hoeverre het component bijdraagt aan de functionaliteiten van het systeem. Vervolgens inventariseer je uitgaande van de fysiek-functionele decompositie de risico’s op falen van de functies van het systeem. Hiermee geeft men aan welke componenten kritisch zijn. Het mitigeren van de risico’s wordt omgezet in onderhoudsmaatregelen, deze kunnen zowel correctief als preventief zijn. Onderstaand figuur toont de FMECA stappen en begrippen.

vnsg-tip-trick-16-10-fmeca-stappen-en-terminologieFMECA stappen en terminologie

Belangrijk bij de FMECA methodiek is de opbouw van de fysieke decompositie (installatiestructuur). Deze vormt de basis van de risicoanalyse. Laten we nu kijken hoe je binnen SAP EAM de decompositie kunt opnemen conform de FMECA structuur en deze actueel kunt houden. Het uitvoeren van de risicoanalyse wordt in deze tip niet verder behandeld, mocht u hier meer informatie over willen ontvangen neem dan contact met ons op.

Als basis van de decompositie in SAP EAM gebruiken we de goederenstroom binnen een fabriek als voorbeeld. We verdelen deze in twee hoofdprocessen, op basis van deze verdeling hebben we al het eerste en tweede niveau van de functieplaats structuur. Een verdere onderverdeling naar processen, sub- en deelactiviteiten geeft de volgende niveaus van de structuur in functieplaatsen weer.

Een functieplaats is dat deel van de installatie waar de functie wordt uitgevoerd. Voorbeelden van functies zijn verpompen, tillen, verpakken, malen, mengen etc. en zoals je ziet zijn het altijd werkwoorden.

Binnen SAP leggen we op een functieplaats de eigenaar, producent, onderhoudsorganisatie en kostenafrekening vast, maar het is het ook wenselijk om de eigenschapen, eisen en normen behorend bij deze functie te registreren. Deze attributen zijn onder andere opvoerhoogte, opbrengst per uur, druk, snelheid, capaciteit, maar ook legt men hier vast in hoeverre dit installatiedeel kritisch is, welke risico’s en wet- en regelgeving van toepassing is. Deze registratie gebeurt door middel van classificatie en kenmerken. Binnen SAP gebruikt men voor functieplaats tegenwoordig ook het begrip installatiepunt.

Nu de processen van een fabriek onderverdeeld zijn, is het belangrijk om te weten op welke wijze deze functies door een apparaat worden vervuld. In principe is een apparaat een ingekocht artikel met zijn eigen specifieke eigenschappen. Deze eigenschappen hebben een onder- en bovenwaarde om de gewenste prestatie op een functieplaats te leveren. In de meeste gevallen is een apparaat uit onderdelen opgebouwd. In SAP begrippen zijn dit artikelen en stuklijsten.

Bijzondere vormen van artikelen zijn equipments en bouwgroepen. Equipments zijn artikelen, die men speciaal wilt volgen qua inzetbaarheid, onderhoudshistorie en kosten. Een bouwgroep is een groep van artikelen, die samengesteld in de installatie ingebouwd zijn, maar deze zijn als los onderdeel ingekocht of komen uit het magazijn. De classificatie van de eigenschappen van equipments en artikelen geeft nu de mogelijkheid om de installatiestructuur verder te voltooien.

In het onderstaand figuur wordt de terminologie van FMECA ten opzichte van de SAP terminologie weergegeven. De SAP terminologie is in het grijs weergegeven.
Object en component komen overeen met de functieplaats en de functievervuller (equipment en/of artikel). Bij iedere functievervuller beschrijven we de afwijking, oorzaken en gevolgen. Deze beschrijvingen leggen we vast als classificatiekenmerk bij het artikel en/of equipment. De maatregel die behoort bij de faaloorzaak is als oplossing in de taaklijst vastgelegd.

vnsg-tip-trick-16-10-mapping-sap-eam-terminologie-met-fmeca-terminologieMapping SAP EAM terminologie met FMECA terminologie

Door opgezette tijden de objectdata te spiegelen aan wat er buiten staat houdt men de objectdata actueel. Dit kan zijn ná het uitvoeren van bijvoorbeeld een modificatie. Wijzigingen in objectdata kunnen o.a. worden uitgevoerd door middel van de functie ‘mass changes’.

Neem voor meer informatie contact op met Jan de Geus via 088 696 60 00.

Links