Tips & Tricks: Werkvergunningen

In elke uitgave van het VNSG magazine geven onze PLM/EAM consultants een handige tip. Voorafgaand aan het uitvoeren van onderhoud is in sommige gevallen speciale goedkeuring nodig: Niet alleen veiligheidseisen, maar ook kostenbeheersing spelen hierin een rol. Om dit proces te bewaken in SAP, kan gebruik worden gemaakt van werkvergunningen. Deze vergunningen kunnen gekoppeld worden aan werkorders en specifieke onderhoudsobjecten. Deze tip gaat kort in op de mogelijkheden van het gebruik van werkvergunningen in SAP.

Beheersen van operationele en economische risico’s met werkvergunningen

Voor het beheersen van operationele en economische risico’s in het onderhoudsproces is het aan te bevelen om werkvergunningen in SAP te gebruiken. De werkvergunning dient als maatregel voor potentiële risico’s dat aan het onderhoudswerk is verbonden. Het is een document waarmee autorisatie verleend wordt aan de juiste personen om op gespecificeerde tijden bepaald werk uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht dragen van veiligheidskleding of werk dat de veiligheid van de omgeving beïnvloedt. Het is ook mogelijk om vergunningen te vereisen op basis van wat de werkzaamheden maximaal mogen kosten. Om onderscheid te kunnen maken tussen vergunningen t.b.v. veiligheid en vergunningen voor kostenbeheersing, is het verstandig om hiervoor verschillende categorieën aan te maken. De goedkeuring of vrijgave van het werk kan verleend worden voordat hier aan begonnen of juist achteraf – ter controle – voordat het afgesloten wordt. Het werk met vergunningen biedt slechts beperkte sturing in het gehele order/onderhoudsproces, hierin mist echter het ‘vier-ogen-principe’. Om meer controle te verkrijgen over het vrijgeven van werk aan installaties of in bepaalde ruimtes zou SAP ‘Work Clearance Management’ en/of SAP ‘Worker Safety’, als add-ons, geïmplementeerd kunnen worden. Deze tip beperkt zich echter tot het gebruik van werkvergunningen; WCM en Worker Safety wordt in een vervolg tip nader toegelicht.

Automatisch of handmatig werkvergunningen toewijzen

SAP biedt de mogelijkheid om werkvergunningen handmatig of automatisch toe te wijzen aan een order. Automatische toewijzing geschiedt op basis van werkvergunningen gekoppeld aan het technisch object of via geclassificeerde vergunningen. In het laatste geval kunnen alle velden in tabel CSEVPERMIT dienen als criterium voor het gebruik van vergunningen. Een aantal voorbeelden van deze velden zijn de geschatte, geplande of de werkelijke kosten van een order.

Goedkeuren / vrijgeven van werkvergunningen

Het vrijgeven van werkvergunningen kan op twee manieren; via het wijzigen van de order of via de vergunningen lijst. De lijst toont tevens aan de hand van stoplichten wat de status is van de vergunning. Alleen met behulp van de juiste autorisatie(s) kan iemand een werkvergunning vrijgeven.

Een voorbeeld van een onderhoudsproces met het gebruik van werkvergunningen is geïllustreerd in de onderstaande figuur.

Wilt u meer weten over Work Permits, Worker Safety en/of Work Clearance Management? Neem dan contact op met Jan de Geus via 088 696 60 00.

Links