bQuind Partner

bQuind is een label van Magnus dat zich 100% toelegt op proces optimalisatie vraagstukken. Kunnen processen beter, slimmer, sneller, effectiever, ingericht worden? Is het resultaat van uw processen voorspelbaar, controleerbaar en stuurbaar? Heeft u volledig inzicht in uw procesvoering, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau? bQuind helpt u met het vinden van een antwoord op deze vragen, en implementeert de oplossingen passend bij deze antwoorden. bQuind is gespecialiseerd in de ARIS voor SAP diensten, en levert ook BPM dienstverlening met Bonitasoft.

Wat kan bQuind voor u betekenen?

bQuind levert een viertal diensten die uw bedrijfsprocesvoering kunnen optimaliseren:

  • Process Alignment: aansluiting van business processen op systeem ondersteuning voor SAP en niet-SAP binnen de IT architectuur;
  • Process Governance: procesoptimalisatie vanuit Operational Excellence dan wel kostenreductie door eenduidige meetbare procesmodellen. We doen dit door Lean, Six Sigma, Process Performance Management, eigenaarschap en governance;
  • Business to Execute: gebruik van procesmodellen voor het vaststellen van wensen en eisen en van zogenaamde Use-Cases ( EPC, BPMN, UML ) voor het realiseren van ondersteunende IT systemen;
  • Enterprise BPM: de combinatie van ARIS en WebMethods, dat een platform voor flexibiliteit biedt in uw IT-omgeving en voor Service Oriented oplossingen.

Links