Bring Your ERP to the Cloud

Wat voor ERP-systeem heeft jouw organisatie? Grote organisaties gebruiken voor hun ERP-omgeving vaak één of meerdere klassieke on premise ERP-systemen. Tot voor kort waren er ook geen goede cloud alternatieven. Inmiddels zijn de beschikbare cloud ERP-systemen steeds volwassener geworden. Zo’n echte cloud SaaS (Software as a Service) biedt vele voordelen, zoals automatische upgrades van de software, geen onderhoud meer van server software en geen falende hardware of back-ups die in de gaten gehouden moeten worden. Aan de andere kant hebben deze cloud systemen meer functionele beperkingen. 

Wanneer een huidig ERP-systeem aan vervanging toe is of een grote upgrade vergt sta je voor de keuze om een cloud ERP-systeem te kiezen of een andere oplossing. Deze keuzes hebben vergaande consequenties en moeten goed doorgedacht worden. Ook de implementatie aanpak: stap voor stap, in een Big Bang, Agile, waterval of een mix hiervan zijn belangrijk om hierin mee te nemen. Op basis van beslissingsondersteunende concepten en modellen, onze methodes en ervaringen adviseren wij je graag over de beste aanpak. In een eerste kennismakingssessie wordt een tailormade aanpak voor jouw organisatie bepaald. Neem gerust contact op met Peter-Jan Simons om te kijken hoe wij hierbij mee kunnen denken.

Erp naar Cloud Opdrachtgevers

Verder sparren over Cloud oplossingen voor je ERP systeem! neem dan contact op met Peter-Jan Simons

14 + 13 =

S-BOS Model als beslissing ondersteund concept bij ERP Keuzes

In het onderstaande figuur staat ons welbekende S-BOS Model weergegeven. Dit model is een belangrijk component van de Magian Methode van Magnus. De basis is als volgt: De strategie/visie van de organisatie bepaald welke bedrijfsprocessen, op welke manier ondersteund worden in een organisatie. Vervolgens worden deze processen ondersteund door de organisatie en door systemen. Dit vormt altijd de kern van de ERP-inrichting. Bij de besluitvorming om te kiezen voor een nieuw ERP zal ook het S-BOS model vanuit dit perspectief ingevuld worden.

Op basis van een “map” van alle bedrijfsprocessen kunnen deze beoordeeld worden op de wijze hoe deze ondersteund moeten worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een veelheid van dimensies waarop het proces beoordeeld moet worden. De mate van verdere automatiseringsmogelijkheden of toepassing van machine learning zijn bijvoorbeeld belangrijk om af te wegen – in cloud ERP-systemen worden deze functionaliteiten out of the box geleverd. Maar ook de mate van standaardisatie of juist de aanpasbaarheid op eigen wensen is belangrijk om in het achterhoofd te houden. Alleen al deze twee dimensies (aanpasbaarheid en standaardisatie) zijn richtinggevend voor de keuze voor een cloud ERP-oplossing of een andere oplossing die wellicht veel geschikter is. De keuzes binnen deze dimensies moeten ondersteund worden door de organisatie, waardoor ook de impact op de organisatie beoordeeld wordt. Het is dan ook van groot belang dat in deze analyse de verantwoordelijken voor de betrokken bedrijfsprocessen onderdeel vormen van het team dat deze analyse uitvoert. Het resultaat van deze analyse is een gefundeerde kapstok voor verdere keuzes in het ERP Landschap.