Op 19 mei a.s. organiseert de Werkgroep Congestiemanagement & Implementatie van Netbeheer Nederland een bijeenkomst over Congestiemanagement in de Jaarbeurs in Utrecht van 9.00 tot 17.30 uur. Wij nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Zoals u wellicht weet, heeft Netbeheer Nederland de afgelopen weken een aantal informatiesessies georganiseerd om met marktpartijen in gesprek te zijn over de op handen zijnde wijziging van de Netcode “Elektriciteit”.

Als vervolg op deze reeks online informatie-uitwisselingssessies, organiseren wij de bijeenkomst over Congestiemanagement.

Er is nog een aantal plekken beschikbaar gekomen, last-minute aanmelden kan tot 17/05 tenzij de beschikbare plekken eerder vergeven zijn.

Agenda op hoofdlijnen

1. Welkom en introductie
2. Toelichting ACM op de gewijzigde Netcode Elektriciteit
        Koffiebreak
3. Congestie managementonderzoek
          Lunch
4. Niet-marktgebaseerd congestiemanagement
5. Langetermijn producten
          Koffiebreak
6. Congestion management serviceprovider rol
7. Paneldiscussie
8. Afsluiting
          Netwerkborrel

Doel van de bijeenkomst is informatie uitwisselen over implementatiekeuzes van de netbeheerders, het bevorderen van interactie tussen de markt en de netbeheerders en in gezamenlijkheid de implementatie van de gewijzigde Netcode verder vormgeven.

ACM zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn om een toelichting te geven op de gewijzigde Netcode. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin Netbeheerders en vertegenwoordigers van brancheverenigingen met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt en welke rol congestiemanagement daarin zou kunnen spelen.

Registratieformulier | Congestiemanagement in de Jaarbeurs in Utrecht | 19 mei 2022 9.00-17.30

9 + 6 =

Over de Werkgroep Congestiemanagement Implementatie

Binnen Netbeheer Nederland richt de werkgroep Congestiemanagement Implementatie zich op het vaststellen van gezamenlijk beleid en richtlijnen voor de implementatie van de op handen zijnde wijziging in de Netcode Elektriciteit. Doel van de werkgroep is een gezamenlijke implementatie van de aangepaste Netcode en duidelijkheid daarover creëren richting de markt.

Om invulling te geven aan dat laatste, organiseert de werkgroep informatie-uitwisselingssessies met marktpartijen. De afgelopen weken is al een aantal sessies georganiseerd. U vindt het materiaal van deze sessie via onderstaande links:

Op 12 april staat een sessie gepland over het Congestiemanagement-onderzoek. Aanmelden daarvoor kan via nbnl.cm@magnus.nl.