Magnus Digital is gespecialiseerd in het begeleiden van klanten richting het vormen van een data-gedreven organisatie. Om data zo behapbaar mogelijk te maken wordt deze data veelal gevisualiseerd en gedeeld via oplossingen als Microsoft Power BI. In dergelijke oplossingen kan toegang worden verleend aan specifieke groepen personen, maar in sommige gevallen is het interessant of zelfs noodzakelijk om de visualisaties beschikbaar te stellen buiten het platform waarin deze gemaakt worden. Denk hierbij aan het verrijken van het intranet, websites of mobiele applicaties.

Veel van deze applicaties worden mede door Magnus ontwikkeld in het populaire low-code platform Mendix. In Mendix is het mogelijk data te visualiseren door middel van simpele grafieken, maar goede interactiviteit ontbreekt voor deze visualisaties. Bovendien blijkt in de praktijk vaak dat de data in een Mendix applicatie niet de juiste structuur heeft om gebruikt te worden in visualisaties, of dat deze niet volledig is.

Gezien deze beperkingen is het logisch om de data visualisaties te verplaatsen naar een ander platform wat hierin is gespecialiseerd. Een van de meest gebruikte tools hiervoor is Microsoft Power BI. Deze tool is uitermate geschikt om data vanuit Mendix opnieuw te structureren en te verrijken en vervolgens de gewenste visualisaties te maken. Om het meeste uit deze visualisaties te halen kan het wenselijk zijn deze binnen de Mendix applicatie te tonen, bijvoorbeeld om het aantal gebruikers in Power BI te beperken of zodat gebruikers zowel de data invoer als de data visualisatie in één app kunnen vinden. Om dit te faciliteren hebben wij vanuit Magnus onderzoek gedaan naar het integreren van Power BI visualisaties in Mendix applicaties.

Data Management

Voor het visualiseren van data is het noodzaak dat alle benodigde data beschikbaar is, en waar nodig opgeschoond of verrijkt. Hierdoor is de data geoptimaliseerd voor analyses. Dit gebeurt vaak in een zogenaamd ETL-proces. Zo wordt ook data afkomstig uit Mendix vaak in een ETL-proces meegenomen, en uiteindelijk samen met andere data in Power BI geladen voor analyses. Binnen de ETL wordt de data uit Mendix bijvoorbeeld verrijkt of geconverteerd tot een ander format zodat deze geschikt is voor visualisaties.

Gezien de grote hoeveelheid visualisatiemogelijkheden in Power BI kan hier de ideale visualisatie worden gekozen om het verhaal zo goed mogelijk op de eindgebruiker over te brengen. Door de visualisaties uit Power BI over te nemen is het niet nodig om de data terug te schrijven naar Mendix. Dit zorgt ervoor dat de ETL overzichtelijk blijft en visualisaties toch in Mendix getoond kunnen worden.

Een groot voordeel van visualisaties in Power BI ten opzichte van Mendix is de interactiviteit van de visualisaties. Hiertoe behoren ook de filters die op een visualisatie worden toegepast. Hierin zijn twee mogelijkheden:

Het definiëren van filters binnen Power BI waarbij de eindgebruiker vervolgens zelf een filterwaarde kiest. Het grote nadeel is dat de gebruikers veelal toegang hebben tot niet voor hen bestemde informatie of altijd zelf een handeling moeten doen om de juiste data te zien
Het definiëren van filters binnen Power BI en deze meegeven bij de integratie in Mendix. De eindgebruiker kan hierdoor direct bij het openen uitsluitend de relevante subset van de data zien. Hierdoor kunnen visualisaties direct afgestemd worden op de context vanuit waar ze worden opgehaald.

Integratiemogelijkheden

Ook voor het integreren van data in externe omgevingen biedt Power BI verschillende mogelijkheden:

‘Embed for Organization’ is bedoeld om data beschikbaar te stellen voor de eigen organisatie. Een praktisch voorbeeld hiervan is het intranet. De werknemers met toegang mogen de data inzien. Een groot voordeel hiervan is dat de al ingestelde gebruikersrechten opnieuw gebruikt kunnen worden om in te loggen op Power BI. Er zijn dus Power BI licenties nodig voor deze gebruikers.
‘Embed for Customers’ kan daarentegen worden gebruikt wanneer data buiten de eigen organisatie beschikbaar moet worden gesteld. De eindgebruikers hebben hiervoor zelf geen Power BI licenties nodig en hoeven ook niet in te loggen op Power BI.

Data Security

Wanneer er met gevoelige informatie wordt gewerkt kan het wenselijk zijn om in te stellen wie welke data precies mag zien. Hiervoor zijn er bij deze specifieke implementatie wederom twee opties: het instellen van gebruikersrechten binnen Power BI of binnen de Mendix applicatie(s).

Omdat bij de ‘Embed for Organization’ integratie altijd Power BI licenties benodigd zijn kan hiermee ook direct de datatoegang worden gespecificeerd. Dit betekent dat gebruikers automatisch alleen de visualisaties en data zien waar ze toegang toe hebben op basis van de ingestelde rechten in Power BI. Bij een ‘Embed for Customers integratie bestaat deze mogelijkheid niet, aangezien er niet vanuit kan worden gegaan dat gebruikers een Power BI licentie hebben. Indien het afschermen van data noodzakelijk is biedt Mendix de mogelijkheid om te werken met een pagina security op basis van gebruikersrollen gekoppeld aan accounts of gebruikersgroepen.

Licenties

Om te kunnen werken met de verschillende embed-opties van Power BI is een specifieke Power BI Embedded licentie benodigd. Deze Embedded licenties van Power BI verschillen in de capaciteit de door Microsoft beschikbaar wordt gesteld. Gelukkig heeft Microsoft zelf een rekentool ontwikkeld waarmee kan worden ingeschat hoeveel capaciteit er nodig is voor de gewenste implementatie. Hierdoor wordt gezorgd voor een ideale performance van de geïntegreerde visualisaties in de Mendix applicatie.

Naast de licenties is het ook belangrijk dat de rechten voor de Power BI API goed worden ingesteld. Hierin is het nog wel mogelijk om bepaalde groepen en applicaties toegang te geven tot deze API, zoals de groepen die uiteindelijk de data en visualisaties te zien krijgen.

Conclusie

Het integreren van datavisualisaties vanuit Power BI naar Mendix kan op verschillende manieren. In vrijwel elk onderdeel van de integratie zijn twee opties beschikbaar. Hierdoor kan voor elke situatie een optimale integratie worden gerealiseerd waarin de krachten van zowel Power BI als Mendix optimaal worden benut.

Binnen Mendix kunnen gebruikers data bewerken en kan een front-end gemaakt worden om deze data en de bijbehorende visualisaties te tonen. In Power BI kan de verrijkte en geconverteerde data worden gebruikt om interactieve visualisaties te maken die veel opties hebben voor filtering.

Ook benieuwd of deze integratie een goede oplossing is voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Wouter Visser.

3 + 14 =