Digitale transformatie in de koffiewereld

Eurogroup Consulting (Portugal), Point B (Verenigde Staten) en Magnus Digital (Nederland), alle drie lid van Nextcontinent, hebben ieder aanzienlijke ervaring in hun eigen lokale koffie-industrieën. Sterker nog, consultants van elk bedrijf werken samen met hun koffieklanten aan de frontlijn van digitale innovatie. De hoogste tijd om meer te horen over de projecten, ervaringen en visies op digitale transformatie van onze eigen experts binnen de internationale koffie-industrie.

Chase Kania

Om de implementatie van IoT in de B2B koffie-industrie te bespreken gaan we in gesprek met koffie-experts van Nextcontinent. In dit interview is dat Chase Kania, Senior Consultant bij Point B. Chase heeft zich in de zomer van 2019 bij Point B aangesloten en ging kort daarna van start met het leiden van meerdere IoT-projecten bij een wereldwijd koffiebedrijf met boetiekzaken.

We beginnen met de introductie van twee termen die het onderwerp van de interviews met onze experts zijn:

Internet of Things

Internet of Things, afgekort IoT, is een veel gehoorde term de afgelopen jaren: “The Internet of Things (IoT) is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment.” (Gartner, 2020)

Connected koffiemachines

Connected koffiemachines refereert naar het gebruik van IoT voor koffieapparaten. IoT in deze context betekent dat de koffiemachines worden voorzien van sensoren en connectoren die relevante inzichten geven in de activiteiten van de machines.

Tijd om het onder genot van een kop koffie met Chase over zijn projecten, voordelen en potentiële risico’s van connected koffiemachines in koffiecafés te hebben! 

Point B

Point B ondersteunt een wereldwijde koffieorganisatie met boetiekwinkels bij de strategische planning en implementatie van IoT-initiatieven. Voor een grote multinational, met een portfolio van meer dan 30.000 winkels, kan elke kostenbesparing of ander voordeel als gevolg van IoT-innovaties al snel een mogelijk significante impact hebben vanwege de voetafdruk van de organisatie. De focus binnen het IoT-programma van deze wereldwijde koffieorganisatie ligt niet zo zeer op de klant, maar met name op de operationele zijde.

Businesscases van IoT in de globale koffie-industrie

Een groot deel van de businesscase is gericht op het faciliteren en ondersteunen van de winkelmedewerkers en de machines in de winkels. Dit vertaalt zich in het verlagen van de onderhoudskosten van de koffiemachines, maar ook het vergemakkelijken van het leven van de winkelbedienden door de inzet van IoT. De koffieorganisatie is zich terdege bewust dat er mensen schuilgaan achter elk efficiëntiepercentage dat wordt gerealiseerd. Daarom wordt er bij het aanbieden van nieuwe, door IoT ondersteunde, apparatuur aan winkels de nadruk gelegd op de nieuwe leer- en trainingsmogelijkheden die dit met zich meebrengt. IoT wordt daarmee expliciet niet weggezet als middel om de werkzaamheden van winkelmedewerkers te kunnen controleren.

IoT-initiatieven in andere industrieën

Buiten het koffielandschap worden soortgelijke initiatieven opgepakt, bijvoorbeeld bij retailers op het gebied van voorspellend onderhoud, ook wel ‘predictive maintenance’ genoemd. Of het nou een koffiemachine, vriezer of koelcel betreft; wanneer IoT-sensoren de prestaties van een apparaat kunnen meten, kunnen bedrijven meer inzicht krijgen in de momenten waarin een apparaat niet goed presteert. Dit heeft een direct effect op de kosten van het apparaat zelf of op wat er bijvoorbeeld in een koelcel wordt bewaard. Door real-time informatie te verschaffen kan productbederf namelijk worden voorkomen.

“IoT brings together an operational element, technical element and data science. I am eating, sleeping and breathing IoT now out there. It’s more of a lifestyle than anything.” – Chase Kania

Organisatorische uitdagingen

Daarnaast benadrukt Chase dat het aanjagen van IoT-initiatieven wel een behoorlijk aantal organisatorische uitdagingen met zich meebrengt. Allereerst, als een organisatie zich daadwerkelijk wil beleggen op IoT en er toegevoegde waarde uit wil halen, dan moet IoT een onderdeel zijn van de volledige ontwikkelingscyclus van een project, programma of ander soort IoT-initiatief. Het louter integreren van IoT-elementen in een implementatiefase zonder de juiste voorbereiding, structuren en strategie kan er zelfs voor zorgen dat verwachte resultaten tegenvallen. Een tweede uitdaging is om organisatorisch te begrijpen hoe vastgelegde dataproducten moeten worden beheerd, onderhouden, uitgebreid en aangepast. De brede en cross-functionele aard van IoT zorgt ervoor dat dit een totaal nieuwe organisatorische uitdaging is ten opzichte van eerdere uitdagingen die bedrijven kennen.

Uitdagingen wat betreft ‘predictive maintenance’

Bovendien brengen ‘predictive maintenance’ modellen een aantal risico’s met zich mee, afhankelijk van de daadwerkelijke kwaliteit van het model. Wanneer een voorspellend model bijvoorbeeld verkeerd of te gevoelig staat ingesteld, kan het model namelijk het exact tegenovergestelde van zijn gewenste taak bewerkstelligen, door onnodige onderhoudsbezoeken aan te vragen. Daarnaast kan ‘predictive maintenance’ een doos van Pandora openen; het kan problemen onthullen die eerder niet inzichtelijk waren. Dat lijkt in eerste instantie een goede zaak, maar het onderhoud kan al snel oplopen in omvang en kosten. Andere risico’s bij het implementeren van IoT zijn dataveiligheid en privacy, al vormt dat tegenwoordig bij elk project – ongeacht eventuele IoT-toepassingen – een uitdaging die zorgvuldig moet worden aangepakt.

Chase’s visie op toekomstige IoT-applicaties

Desondanks ziet Chase ook kansen, wanneer hij zijn visie op verbonden koffiemachines in een zakelijke omgeving deelt. Omdat, in tegenstelling tot wat IoT doet, de data-analyse vaak nog behoorlijk geïsoleerd is binnen organisaties. Daarnaast kunnen er juridische obstakels zijn om data-extracten met externe partners te delen. Daarom bieden robuuste en cross-organisatorische integraties een grote kans voor de toekomst. Meer samenwerking tussen bedrijven om datasets daadwerkelijk samen te brengen, zou de waarde van die data blijvend kunnen vergroten.

Nextcontinents koffie IoT-initiatieven

Na met Chase over de focus van zijn projecten gesproken te hebben, kunnen we concluderen dat zich in de internationale koffie-industrie verschillende initiatieven omtrent IoT ontwikkelen. Binnen de koffiedistributie via boetiekwinkels richten deze initiatieven zich op de apparatuur in de cafés om de winkelbediening te ondersteunen. Soortgelijke implementaties vinden ook plaats bij retailers, waarbij door sensoren apparaten en producten in apparaten beter worden onderhouden. Volgende keer, in het alweer laatste interview, spreken we Wesley Geurts over IoT in de koffie-industrie voor Magnus Digital.

IoT voor koffieverkoop-
punten

IoT voor
koffiecafés

IoT voor de
zakelijke
koffiemarkt

Overzicht
en B2C
mogelijkheden

 

Klik op bovenstaande artikelen om deze te lezen of download het complete Engelstalige whitepaper met alle drie de expertinterviews.

Meer weten over de digitale transformatie in de koffiewereld? Neem contact op met Laurien Verschuur.

5 + 12 =