Digitale transformatie in de koffiewereld

Eurogroup Consulting (Portugal), Point B (Verenigde Staten) en Magnus Red (Nederland), alle drie lid van Nextcontinent, hebben ieder aanzienlijke ervaring in hun eigen lokale koffie-industrieën. Sterker nog, consultants van elk bedrijf werken samen met hun koffieklanten aan de frontlijn van digitale innovatie. De hoogste tijd om meer te horen over de projecten, ervaringen en visies op digitale transformatie van onze eigen experts binnen de internationale koffie-industrie.

Wesley Geurts

Om de implementatie van IoT in de B2B koffie-industrie te bespreken gaan we in gesprek met koffie-experts van Nextcontinent. In dit interview is dat Wesley Geurts, Director bij Magnus Red. Wesley is zijn carrière bij Magnus Red gestart en heeft de laatste jaren deel uitgemaakt van de digitale transformatie bij een internationale koffieproducent.

We beginnen met de introductie van twee termen die het onderwerp van de interviews met onze experts zijn:

Internet of Things

Internet of Things, afgekort IoT, is een veel gehoorde term de afgelopen jaren: “The Internet of Things (IoT) is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment.” (Gartner, 2020)

Connected koffiemachines

Connected koffiemachines refereert naar het gebruik van IoT voor koffieapparaten. IoT in deze context betekent dat de koffiemachines worden voorzien van sensoren en connectoren die relevante inzichten geven in de activiteiten van de machines.

Laten we snel een koffiepauze met Wesley nemen om de projecten, voordelen en potentiele risico’s van verbonden koffiemachines voor zakelijke klanten te bespreken!

Magnus Red

Magnus Red heeft veel ervaring met connected koffiemachines opgedaan bij een internationale koffieproducent. Binnen dit koffiebedrijf ligt de focus van verbonden machines op hun zakelijke klanten: koffie en koffiemachines die aan organisaties worden geleverd. Door het gebruik van connected machines, hoeven professionele klanten niet langer zelf over onderhoud en voorraad na te denken. Bij de grotere aanbestedingen, zoals bij organisaties met meerdere afdelingen en locaties, zijn verbonden koffiemachines inmiddels zelfs een knock-out criterium geworden.

Koffieconsumptie stimuleren

Net als bij de koffieklant van Point B, draait ook hier een eerste businesscase om voorspellend onderhoud, ook wel ‘predictive maintenance’ genoemd. Dit biedt meerdere voordelen: onderhoudsbezoeken worden minder duur omdat deze gepland kunnen worden, in plaats van dat ze ad-hoc plaatsvinden. Daarnaast zal de machine minder vaak stil komen te vallen, wat de koffieconsumptie tot een tijdelijke stop zou dwingen. De tweede businesscase heeft te maken met het consumptiemodel. Een koffiemachine kan een gelimiteerd aantal verschillende drankjes aanbieden. Het gebruik van consumptiemodellen helpt in kaart te brengen welke drankjes het meest populair zijn, en dus in het aanbod van de machine geplaatst zouden moeten worden. 

Volumeovereenkomst: koffiecontract

De derde businesscase gaat over de volumeovereenkomst die onderdeel is van een zakelijk koffiecontract. Deze volumeovereenkomst specificeert welk koffievolume een klant gaat afnemen over een specifieke tijdsperiode. Organisaties halen hun afgesproken volumes niet altijd, omdat orders te laat worden geplaatst of men zich niet bewust is van het volume dat nog beschikbaar is. Door het vastleggen van de daadwerkelijke volumes wordt het mogelijk klanten te ondersteunen met notificaties om nieuwe bestellingen te plaatsen en zo hun contractvolumes en latente vraag te maximaliseren. 

Volumeovereenkomst: groothandels

De volgende businesscase lijkt op bovengenoemde volume overeenkomst, maar gaat om groothandels. Omdat groothandels garanderen dat hun klanten een bepaald volume koffie zullen consumeren wanneer ze een machine kopen, krijgen ze de machines voor een bepaalde prijs aangeboden. De data van de verbonden machines tonen echter aan dat dit gegarandeerde volume vaak niet wordt gehaald. Groothandels kunnen op basis van die data worden aangesproken om óf de volumeafspraak alsnog na te komen door hun klanten te coachen, óf hun inkoopkorting te verliezen. Bij samenwerking met een aanzienlijk aantal externe distributeurs, blijkt het zeer waardevol deze partners aan zakelijke overeenkomsten te kunnen houden. 

IoT mogelijkheden in andere industrieën

Optimalisatie van de afhandeling van volumeovereenkomsten kan tot vergelijkbare businesscases leiden bij initiatieven met betrekking tot voedsel en drank in de horeca. Voor tapkranen in bars en cafés worden meestal leaseovereenkomsten gesloten op basis van afspraken omtrent verbruiksvolume. Naast het bijhouden van consumptievolumes om commerciële contracten te onderhouden, is het voordeel van ‘predictive maintenance’ ook van toepassing wanneer de machines worden verbonden om relevante data vast te leggen. 

Data-uitdagingen

Net als Chase ziet ook Wesley uitdagingen wat betreft de kwaliteit van ‘predictive maintenance’ modellen. Een machines patroon van koffierecepten verandert na verloop van tijd als gevolg van machineslijtage, wat kan leiden tot een mismatch met de stamgegevens in het ERP-systeem van een koffieproducent. Dit kan onjuiste voorraadniveaus of foutieve ordernotificaties veroorzaken. Daarnaast leidt het verloop van langetermijncontracten van koffiemachines tot een aanzienlijk aantal niet-verbonden machines in gebruik, die door het koffiebedrijf zelf zijn gefinancierd. Deze machines zijn nog niet afgeschreven en daarom niet aantrekkelijk om direct te vervangen door verbonden machines, wat ervoor zorgt dat potentieel waardevolle data onaangeroerd blijft. Om toch relevante inzichten van deze niet-verbonden machines te verkrijgen zou door middel van dongels alsnog een flexibele IoT-connectie met deze machines gemaakt kunnen worden. 

Koffieproducenten vs. machinefabrikanten

Wesley wijst er ook op dat het voor een koffieproducent met aspiraties voor connected koffiemachines belangrijk is de ambities en inzet van de machinefabrikanten goed te overwegen in dit IoT-speelveld. Dit creëert kansen voor samenwerking op het gebied van nieuwe IoT-initiatieven. Het brengt echter ook het risico van een potentiële lock-in met zich mee, omdat machinefabrikanten hun eigen IoT-agenda hebben die enigszins af kan wijken. Het blijft een uitdaging om deze belangen te verenigen. Het hebben van een onafhankelijke propositie geeft koffieproducenten meer invloed op machinefabrikanten in gezamenlijke IoT-oplossingen. 

Wesleys visie op toekomstige IoT applicaties

Wesleys visie op toekomstige ontwikkelingen binnen de connected koffiepropositie richt zich op de beschikbare machine sensorsuite en commerciële mogelijkheden. Naarmate sensoren uitgebreider worden, zullen er meer mogelijkheden ontstaan om de smaakbeleving te verbeteren wat betreft bijvoorbeeld temperatuur, dosering en zuurgraad. Commercieel gezien zou het interessant zijn om niet alleen automatisch te bevoorraden, maar mogelijk ook een bijbehorend aanbod toe te voegen van een alternatieve koffiedrank op basis van weersvoorspellingen, zoals ijskoffie.

Nextcontinents koffie IoT-initiatieven

Na met Wesley over de verschillende kanten van zijn projecten gesproken te hebben, kunnen we concluderen dat zich in de internationale koffie-industrie verschillende initiatieven omtrent IoT ontwikkelen. Binnen de zakelijke koffiemarkt richten deze initiatieven zich onder andere op het onderhouden van de machines en het maximaliseren van het koffieaanbod. Volgende keer, in de laatste publicatie van deze reeks, bespreken we de visie van onze experts op B2C mogelijkheden en lopen we door de hoofdlijnen van de interviews met onze drie experts heen.

IoT voor koffieverkoop-
punten

IoT voor
koffiecafés

IoT voor de
zakelijke
koffiemarkt

Overzicht
en B2C
mogelijkheden

 

Klik op bovenstaande artikelen om deze te lezen of download het complete Engelstalige whitepaper met alle drie de expertinterviews.

Meer weten over de digitale transformatie in de koffiewereld? Neem contact op met Laurien Verschuur.

11 + 11 =