EBN BV is een bijzonder bedrijf in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Kennis, kunde en slagkracht wordt al bijna 60 jaar ingezet om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. Daarmee geeft EBN verbindende kracht aan de energietransitie en worden maatschappelijke ambities omgezet in realiteit. Energising the Transition.

De uitdaging voor de business: De waarde van de ondergrond inzetten voor de duurzame toekomst van de bovengrond

EBN heeft drie strategische pijlers. In de pijler New Energy werkt EBN mee aan het versnellen van de ontwikkeling van (ultradiepe) aardwarmte en het verkennen van andere alternatieven en duurzame energiebronnen. In de pijler Our Dutch Gas benut EBN de Nederlandse energiebronnen optimaal en ziet gas (gas, waterstof, groengas) als essentieel onderdeel voor de verduurzaming van de gaswaardeketen. In de pijler Return to Nature neemt EBN een voortrekkersrol in het ontmantelingsvraagstuk en draagt bij aan de ontwikkeling van de energie- en CO2 opslag.

De oplossing: 1 team dat staat voor kwaliteit en continue verbetering van applicaties

Door de jaren heen heeft dit geresulteerd in meerdere applicaties voor al deze zakelijke problemen, waarvan drie Mendix-applicaties zijn: een applicatie om reserves in de ondergrond vast te stellen, Basisregistratie voor de ondergrond en infrastructuur data en een Exploratie simulator applicatie. Deze applicaties zijn ontwikkeld door verschillende partijen uit verschillende landen. Andere toepassingen in de EBN IT-omgeving zijn rapportagetools zoals SAP Business Objects en Spotfire, die hun gegevens ophalen uit het centrale datawarehouse. Al deze applicaties moeten op elkaar worden afgestemd. Door de flexibele omgeving waarin EBN actief is, was er grote behoefte aan een speciaal intern DevOps-team dat continue verbetering en kwaliteit kan verzekeren.

EBN: Energising the digital transition!

 

Het resultaat: Agile werken en kosten besparen

EBN is zowel een investerings- als een adviesbureau. Al bijna 60 jaar beheert het veel gegevens over de ondergrond, infrastructuur, samenwerkingsverbanden, energieproductie en -verkenning in Nederland. In het verleden gebeurde gegevensbeheer in heel veel verschillende applicaties, allemaal met hun bijbehorende (kostbare) licentiestructuren. De omgeving waarin EBN opereert is onderhevig aan veel veranderingen, dus was er behoefte aan applicaties die snel konden worden aangepast. En aan één team dat alle applicaties kon onderhouden en verbeteren om zowel kwaliteit als duurzaamheid te verzekeren. Een rol die Magnus met veel enthousiasme heeft aangepakt.

Zo heeft EBN bijvoorbeeld een abonnement op een dagelijkse feed van wereldwijde olie-en gasgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om voorspellende analyses te maken van de levensduur van olie- en gasvelden en boorplatformen op zee. De gegevens werden verwerkt door een externe applicatie en getransformeerd, zodat deze kon worden gebruikt voor EBN’s verkoopcontracten en prijsvoorspellingstools. Het Magnus team heeft de feed rechtstreeks aan de BaseRegistry-applicatie gekoppeld en de logica voor datatransformatie in Mendix gebouwd. Het resultaat: afscheid nemen van de oude applicatie en € 30K per jaar besparen. Dit bewijst opnieuw de kracht van Mendix als het gaat om custom rapid development. Bovendien laat het zien dat het de perfecte tool is voor een wendbare organisatie.

“We waren op zoek naar een partij die ervaren Mendix consultants met Agile Scrum in huis had: Magnus bleek de match. In twee maanden tijd hebben een Scrum Master en twee Mendix consultants zich de bestaande applicaties eigen gemaakt en het EBN Agile proces tot zich genomen. Resultaat is een team dat niet buiten, maar volledig in de organisatie is geïntegreerd en bovendien innovatief meedenkt over verschillende oplossingen.” – Martin Hoff, manager Information Management EBN

 

Over EBN

EBN is bijna 60 jaar thuis in de ondergrond – van gas en olie naar geothermie en de opslag van CO2. Werkend ten behoeve van de bovengrond. Een collectief, verbonden aan en met partners. EBN geeft energie aan de transitie door de rol van verbinder en aanjager op zich te nemen. De (energie) transitie is het cruciale onderwerp waarop EBN zich profileert en bestaansrecht aan ontleent in de komende jaren.

Links