ENTSO-E: project management voor samenvoeging van netwerkmodellen

Het Europese netwerk van netbeheerders (ENTSO-E) vertegenwoordigt 42 beheerders van elektriciteitsnetten(TSOs) en werkt aan de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. Het zette een project team op dat Europa-wijd gezamenlijke netwerkmodellen moet creëren om capaciteitsberekeningen en zekerheidsanalyses te kunnen doen op verschillende niveaus (jaar, maand, tweedagelijks, dagelijks en binnen de dag). ENTSO-E vroeg Magnus Energy om projectmanagement (ondersteuning) om een roadmap te creëren, zodat alle stakeholders hun modellen, systemen en processen opleveren om deze samen te voegen in een pan-Europees model.

ENTSO-E’s resultaten

Een heldere planning, bestaande uit op te leveren eindproducten, activiteiten en afhankelijkheden van en tussen betrokken partijen. Verbeterde aansturing van de werkgroep, stakeholders en leveranciers. Verbeterde efficiëntie en samenwerking binnen de werkgroep door betere voorbereiding en begeleiding van de werksessies en de opvolging ervan. Resulterend in beschikbare Europese netwerkmodellen die gebruikt kunnen worden om zowel de leveringszekerheid als capaciteitsberekeningen te verbeteren, wat leidt tot efficiënte cross-border uitwisselingen.

Magnus ENERGy’s bijdrage

Projectmanagement ondersteuning in termen van voorbereiding, sturing,
capitalizing, follow-ups. Onze consultants faciliteerden en modereerden discussies en stelden actief oplossingen voor. Allen leidend tot het behalen van de gestelde mijlpalen en het verder helpen van het besluitvormingsproces. Wij brachten uitgebreide kennis in van de betreffende processen en IT systemen, maar ook van relevante stakeholders, regionale initiatieven, TSOs en Regional Security Coordination Initiatives. Synergie realiseren met gerelateerde discussies die in andere initiatieven speelden.

Door Magnus hebben we de weg terug gevonden!

Folkert van der Wessel, Directeur Infrastructuur

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Martine weet hier echt alles van dus neem contact op met deze energie specialist.

 

4 + 10 =