Esmee Peet

Wat is je rol binnen Magnus?

Ik ben Senior Consultant in het Digital Foundation team van Magnus Digital.

Wat voor projecten doe je zoal?

Ik ben begonnen op een groot internationaal project. Met een team van vijf hebben we verschillende interne en externe databronnen aan elkaar gekoppeld door middel van een data warehouse om zo vele interessante inzichten te vergaren. We maakten hierbij gebruik van Microsoft Azure. Met de data hebben we een interactief dashboard in Microsoft Power BI gebouwd dat door de hele business gebruikt kan worden. Het is een ontzettend interessant en leerzaam project.

Wat is je achtergrond?

Voordat ik bij Magnus aan de slag ging heb ik een master in Business Information Management in Rotterdam afgerond. Daarvoor heb ik een vierjarige bachelor in bedrijfskunde in Amerika gedaan, waar ik ook vier jaar heb gehockeyd. Verder heb ik tijdens mijn master stage gelopen bij Coca Cola en parttime gewerkt bij een start-up die zich bezig houdt met digitale marketing. 

Wat zijn je sterke punten?

Ik vind het leuk om analytisch bezig te zijn en om in gemotiveerde teams samen naar een einddoel toe te werken. Daarnaast ben ik leergierig en vind ik het gaaf om met verschillende bedrijven en projecten bezig te zijn. 

Wat moeten we nog meer over je weten?

Naast het werken vind ik het leuk om sportief bezig te zijn. Ik heb altijd veel gehockeyd en nu vind ik het leuk om hard te lopen en te gaan boksen. Verder vind ik het leuk om met vrienden af te spreken en houd ik van reizen. Ik zou graag nog veel plekken van de wereld zien.

Neem contact op met Esmee

15 + 1 =