Europese elektriciteitsmarkt integratie

Voorzieningszekerheid, duurzaamheid en concurrentievermogen zijn de belangrijkste drijfveren van de EU strategie voor energie-unie. Een van de vijf dimensies van deze strategie is de oprichting van een volledig geïntegreerde energiemarkt.

Om te voldoen aan de doelstellingen van de EU energie-unie is een nieuw ontwerp van het energielandschap nodig. De Europese Commissie heeft het ‘Electricity Directieve & Electricity Regulation’ uitgegeven die gericht is op de totstandbrenging van één Europese elektriciteitsmarkt. Onlangs heeft de EU het beleidskader bijgewerkt met de inwerkingtreding van het pakket ‘Clean Energy for all Europeans’ (CEP).

CEP en voormalige EU energie voorschriften dwingen distributiesysteembeheerders (DSO’s), transportsysteembeheerders (TSO’s), en energiebeurzen om methoden en organisaties te ontwikkelen die leiden tot een geïntegreerde markt. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen vele landen, organisaties en individuen. Allemaal met hun eigen cultuur, best practices, gedrag, belangen en interesses.

Onze aanpak

Met ons toegewijde team van 25+ consultants ondersteunt Magnus Energy de meest prominente marktintegratie- en harmonisatieprojecten in heel Europa. We hebben meer dan 12 jaar ervaring op Europees en nationaal niveau. Magnus Energy biedt een werkelijk unieke senioriteit en ervaring in het beheer van grensoverschrijdende consortia en complexe projecten.

  • Ons team van experts heeft uitgebreide kennis van de Europese elektriciteitsmarkt (DSO, TSO en Power Exchanges) en een grondig begrip van de context en belanghebbenden:
    Diepgaande kennis van capaciteitsberekening en allocatiemethoden en -processen over alle tijdframes;
  • Sterke expertise van IT-software, hardware en infrastructuuroplossingen die worden gebruikt door transmissiesysteembeheerders (TSO’s) in Europa
    Ruime ervaring met methodologische, financiële, IT-, juridische, governance- en regelgevingsonderwerpen.
  • We combineren uitstekende PMO met business know-how en vervolledigen dit met onze eigen zakelijke diplomatieke benadering: consensus creëren en werken aan algemeen aanvaarde oplossingen. Zo beperken we risico’s en sturen we complexe projecten en internationale consortia naar succes.

Opdrachtgevers

Verder sparren over European Market Integration? Neem dan contact op met Alexander van der Mark

10 + 8 =

Magnus Energy lanceert app voor EU network codes

De EU network codes vervullen en belangrijke rol in de levens van de meeste energie-professionals. Hoe vaak per dag bespreek jij een artikel uit de EU network codes? Loop je misschien rond met een papieren exemplaar onder je arm?

EC Viewer app

Om ieders leven – inclusief dat van ons – een beetje makkelijke te maken, ontwikkelden we een mobiele app. Met deze app kun je makkelijk alle 8 EU netwerk codes voor de energiesector doorzoeken en inzien. Je kunt direct naar een bepaald artikel  gaan, je kunt op bepaalde woorden zoeken, of de hele netwerkcode inzien. Het is beschikbaar in alle talen van EUR-Lex.

Zeg gedag tegen die papieren stapels en zeg hallo tegen Magnus’ EC Viewer!