Webinar 9 april: nieuwe functionaliteiten in SAP DMS

Het Customer Connection Program van SAP biedt gebruikers de gelegenheid verbetervoorstellen in te dienen. Andere gebruikers kunnen hierop stemmen en de voorstellen met de meeste stemmen worden door SAP uitgevoerd. De afgelopen maanden heeft SAP voor DMS enkele verbetervoorstellen doorgevoerd, waarover wij u graag informeren. Wilt u meer weten over de verbeteringen in SAP DMS? Op donderdag 9 april geven we van 11 tot 12 uur een webinar waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van SAP DMS worden getoond en toegelicht. U kunt zich aanmelden bij Jan de Geus. We sturen u dan inloggegevens, zodat u achter uw eigen computer kunt deelnemen aan het webinar.

Een aantal voorbeelden van nieuwe functionaliteit in SAP DMS zijn:

  • Toevoegen van meerdere bestanden tegelijk
  • Het toevoegen van bestanden via Drag en Drop functionaliteit, waardoor het toevoegen van bestanden vergemakkelijkt wordt
  • U kunt in SAP DMS nu regelen dat sommige velden nog te wijzigen zijn, ook wanneer de DIR vrijgegeven is en dus een blokkeerstatus heeft
  • De creatie van een hyperlink van een bestand