Presentatie SAP MoC door Gasunie op EH&S congres in Amsterdam

Gasunie spreekt over haar ervaringen met SAP Management of Change tijdens de “International SAP Conference on Environment, Health, and Safety Management” te Amsterdam op 25 juni 2015.

In deze presentatie zal Gasunie haar ervaringen, gemaakte afwegingen en lessons learned met u delen. Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op T.A. Cook Conferences.

Links: