Tweede jaargang SAP Beheer Benchmark van start

Afgelopen jaar hebben de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Magnus als pilot een SAP beheer benchmark opgezet. Deze geeft inzicht in de prestaties en kostenniveaus van SAP beheer bij verschillende organisaties. Dit jaar is de benchmark verder uitgewerkt en hebben we als doelstelling een groter aantal organisaties deel te laten nemen. Daarmee wordt de vergelijking nog beter en de resultaten voor de deelnemende organisaties alleen maar waardevoller.

Pilot

In de pilotfase is met zes SAP-gebruikers bekeken welke onderwerpen in de benchmark aan bod moeten komen. Besloten is te kijken naar onder andere de mate van invoer en gebruik van ITIL, de hoeveelheid en de afhandeling van incidenten en calamiteiten, de prestaties en beschikbaarheid van de systemen en tenslotte de kosten van het beheer.

Resultaten

Opvallende conclusies zijn dat er geen causaal verband is tussen het al dan niet extern hosten van SAP-systemen en de performance en beschikbaarheid. Ook blijken de in de service level agreements afgesproken niveaus voor prestaties en beschikbaarheid geen invloed te hebben op de uiteindelijke resultaten. Verder is gebleken dat met de juiste kpi’s kostenvergelijkingen mogelijk zijn voor organisaties met verschillende karakteristieken: van onderwijsinstelling tot mediabedrijf en van afvalverwerker tot vervoersbedrijf.

Planning

De kick-off voor de tweede jaargang van de benchmark heeft half juni plaatsgevonden. Het verzamelen van de gegevens vindt plaats gedurende de zomerperiode. De ervaring leert dat hier ongeveer twee mandagen voor nodig zijn, waarbij Magnus natuurlijk kan ondersteunen. Op donderdag 13 september staat de tussentijdse evaluatie gepland. De resultaten van de benchmark worden in november tijdens een gezamenlijke meeting gepresenteerd. Vanwege de vertrouwelijkheid worden de individuele resultaten vervolgens separaat en in een aparte sessie aan de deelnemers overhandigd en toegelicht.

Wilt u meer informatie over de beheer benchmark of heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met Jos Verheul via 088 696 60 00.