Expertise

Natuurlijk hebben we uitgebreide ervaring met onze thema’s customer retention, omnichannel en e-fulfillment. En hebben we diepgaande kennis van de sectoren waarbinnen we werken. Maar wat maakt ons vandaag en morgen succesvol? Dat is onze expertise, waarmee we strategie werkelijkheid maken.

Organisatie- en IT-advies

Wij zien organisaties als een geheel van mensen, processen, technologie en organisatiestructuren. Blijvende verbeteringen daarin zijn alleen in samenhang te realiseren. Wij zoeken nieuwe manieren om de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers te verbeteren. Wij faciliteren discussies, brengen nieuwe ideeën aan en vinden creatieve oplossingen. Het doel? Onze opdrachtgevers helpen besluiten te nemen die passen bij bedrijfsstrategie en consumenteneisen. En vervolgens deze veranderingen samen in te voeren.

Technologie verdient daarbij speciale aandacht. Nieuwe technologieën bieden commerciële kansen, maar stellen ook hoge eisen aan de bedrijfsvoering. Wij helpen een toekomstbestendige en realistische IT-strategie te ontwikkelen, die voorziet in de behoeften van de core business. Onze sterkte? Wij werken op het snijvlak van business en IT en stoppen niet na het maken van een plan. Wij verwezenlijken de plannen door de juiste IT-partijen te helpen selecteren en contracteren. En door implementatiepartijen strak aan te sturen. Voor alle betrokkenen zijn we een gesprekspartner met kennis van zaken.

Change management

Een verandering begeleiden gaat verder dan draagvlak creëren voor besluiten. Sterker: als besluiten op de juiste manier genomen zijn, volgt het draagvlak snel. Wij mobiliseren mensen bottom-up en top-down uit alle relevante onderdelen van de organisatie. Waar nodig op creatieve en onverwachte manieren. Met oog voor zowel het perspectief van de directie als de operationele uitdagingen van medewerkers. Zodat veranderingen echt gaan werken in praktijk. Ons motto is niet voor niets The Art of Mobilization.

Lees hier meer over The Art of Mobilization

Project- en programma management

Effectief project- en programmamanagement gaat niet alleen om deadlines halen. Natuurlijk zijn onze mensen goede time managers, ook van andermans tijd. Toch helpen we onze opdrachtgevers vooral door structuur te scheppen, overzicht te bewaken, afhankelijkheden te managen en een aantal stappen verder te denken. Ook hebben we oog voor de belangen van alle betrokkenen. Onze positie is onafhankelijk. Besluiten worden alleen genomen in het licht van het succes van een opdracht. Niet gedreven door persoonlijke belangen of interne politiek.

Consortium management

Doordat wij een betrouwbare en onafhankelijke gesprekspartner zijn, worden we regelmatig gevraagd voor het aansturen van consortia van organisaties. Organisatie-overstijgende projecten hebben namelijk een bijzondere dynamiek. Wij helpen onderling vertrouwen te creëren en voortgang te boeken. Door onze internationale organisatie kunnen we dit ook over landsgrenzen heen invullen, met aandacht voor lokale verschillen in cultuur en taal.

Lees hier meer over consortium management