Consortium management

Een complex en organisatieoverschrijdend programma in beweging en op koers houden is moeilijk, zo niet onmogelijk, voor betrokkenen bij een consortium. Waarom verloopt een consortium of programma vaak zo moeizaam? De technische en organisatorische complexiteit van het project wordt vaak onderschat. Ook lopen de prioriteiten en belangen van betrokkenen meestal sterk uiteen en is de governance complex. En in veel gevallen is de samenwerking te vrijblijvend en ontbreekt het verantwoordelijkheidsgevoel bij betrokkenen. Het is dus een ware kunst om alle partijen op een lijn te brengen en te houden en tegelijkertijd snelheid in de besluitvorming te behouden. Hiervoor is meer nodig dan efficiënt programmamanagement.

Uw vraag

  • We willen een complex project met meerdere partijen laten managen door een ervaren en onafhankelijke partij
  • Wij hebben binnen ons consortium grote moeite om tot (gedragen) besluiten te komen en vervolgens daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen en voortgang te behouden
  • Wij hebben binnen ons consortium te maken met ongecontroleerde vertragingen en leveren niet volgens plan
  • Onze samenwerking is ontstaan vanuit een opgelegde verantwoordelijkheid met een enorme uitdaging om vooruit te komen tussen alle belangen van de betrokken partijen
  • Hoe verhogen we de kansen op het succesvol behalen van de doelen en planning?

De oplossing

Wij geloven dat complexe en organisatieoverschrijdende programma’s een aanpak nodig hebben die verder gaat dan klassiek programmamanagement. Wij voegen Business Diplomacy toe, onze methode gericht op het bereiken van consensus tussen de partijen. Door te zoeken naar concessies en tegelijkertijd rekening te houden met alle individuele posities en belangen. Dit doen we door volledig neutraal en transparant te zijn en een vertrouwensrelatie op te bouwen met alle partijen. Dat zijn de ingrediënten voor succesvol consortium management.

Onze aanpak

Vanuit onze neutrale positie richten wij een robuust Program Management Office in op basis van bewezen technieken. Aanvullend helpen we betrokkenen op alle niveaus hetzij consensus te bereiken, dan wel voor allen acceptabele besluitvormingscriteria te formuleren voor de gezamenlijke doelstellingen. Wij nemen het initiatief in het begeleiden van het proces en zorgen voor duidelijke en eenduidige informatie binnen het vaak dynamische en lang lopende programma. Zo verzekeren we continuïteit en voortgang. Hierbij houden we de verantwoordelijkheid bij het management en werken we samen met de betrokkenen aan de concretisering van de plannen. Onze aanpak rust op de pijlers:

  • Business Diplomacy: faciliteren van het consortium wanneer compromissen niet mogelijk lijken of er ‘blocking’ situaties ontstaan
  • Program Management Organization: opzetten en waarborgen van programmamanagement met klassieke PMO-technieken
  • Operational Support: begeleiden van operationele werkgroepen door projectmatige aansturing in combinatie met inhoudelijke expertise

Referenties

Neem contact op met Alexander van der Mark voor meer informatie.