• TWINKLE PUBLICEERT RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK NAAR KLANTRETENTIE
  Meer
 • Sanoma: sterkere merkbinding door loyaliteitsprogramma
  Meer
 • MEER OVER CUSTOMER RETENTION OP MAGNUS RED INSIGHTS
  Meet our minds
 • Peugeot Citroen verhoogt klanttevredenheid en loyaliteit
  Case Peugeot Citroën

Customer retention

In de huidige volwassen consumentenmarkten is behoud de beste klantstrategie. Magnus Red heeft meer dan twintig jaar ervaring met het vergroten van klantrendement. In abonnement-gedreven sectoren zoals media, telecom en energie. Maar ook in organisaties waar klantcontact via derden verloopt. Onze sterkte? Onze Customer Retention - Customer Lifecycleneutrale positie brengt alle stakeholders aan boord, niet alleen de commerciële onderdelen. Met de customer retention cycle signaleren we blinde vlekken én overdaad in klantinteractie. Wij generen effectieve oplossingen op basis van diepgaande kennis van processen, markten en prestaties. Zo helpen we onze cliënten proactief hun klanten behouden. Lees meer over customer retention op Insights.

Uw uitdagingen

 • Hoe ervaren onze klanten onze dienstverlening nu echt?
 • Hoe voorkomen we dat ontevreden klanten overstappen naar de concurrentie?
 • Hoe verlengen we de levensloop van onze klanten?
 • Hoeveel van het marketingbudget moeten we aan acquisitie cq. behoud besteden?
 • Hoe voorkomen we dat we meegaan in een neergaande spiraal van prijsconcurrentie?
 • Hoe verhoog ik het rendement op klanten?
 • Hoe verbeter ik klantbehoud in samenwerking met mijn tussenpersonen?

Onze diensten

 • Customer retention denken en –beleidsvorming en faciliteren
 • Klantarena, waarbij uw klant letterlijk aan het woord is
 • Opstellen en toetsen van bedrijfsbrede customer journeys
 • Greenfield opzetten van gefocuste organisatie en processen voor klantretentie
 • Implementatie van klantretentieprogramma’s, waaronder online loyaliteitsprogramma’s
 • Sales en service benchmarks, onder meer met Europawijde data
 • Uitvoeren van gefocuste verbeteracties
 • Programma, change- en (IT) project management

Uw resultaat

 • Proactieve uitvoering van klantbehoud, waar nodig organisatie-overstijgend
 • Directe feedback van klanten, wat grote impact heeft op uw medewerkers
 • Gestructureerde interactie met uw klanten, passend bij elke levensfase
 • Quick wins in klantretentie verzilverd
 • Systeemhuishouding die overzicht en rendement van klanten weergeeft
 • Medewerkers in alle organisatieonderdelen die zich verantwoordelijk voelen voor klantbehoud

Case stories

Blijf op de hoogte en volg ons op LinkedIn en Twitter!