Financial analytics

Analytics worden steeds belangrijker voor de CFO of afdeling group control. Het sturen en controleren van de organisatie komt hier samen. Daarnaast ligt hier ook de verantwoording voor de interne en externe verslaglegging. Er is baat bij een efficiënt consolidatie, budgeting en forecasting proces.

Bij een gemiddelde organisatie duurt het 95 dagen om het jaarlijkse budget vast te stellen, 4,5 maand om het financiële plan te schrijven en 21 dagen om te forecasten. Daarnaast wordt ter ondersteuning van het plannings-, forecast- en consolidatieproces vaak gebruik gemaakt van losse spreadsheet bestanden die onderling worden uitgewisseld tussen controllers. Deze decentrale aanpak bevordert een efficiënte en eenduidige werkwijze niet en is vaak erg foutgevoelig.

We kunnen concluderen dat op dit vlak nog veel te winnen is. In ieder geval het besparen van kosten en tijd, maar vooral het verhogen van de toegevoegde waarde van dit proces. Meer tijd besteden aan de analyse en minder tijd aan het bij elkaar brengen, converteren en corrigeren van de gegevens.

Magnus verbetert deze processen door…

Financial Analytics training

SAP Analytics Cloud for Planning

SAP Business Planning & Consolidation
(SAP BPC – key user & administrator)

SAP Analysis for Office

SAP Enterprise Performance Management
(SAP EPM – Reporting)

Financial analytics Opdrachtgevers

Verder sparren over financial analytics kan ook! Neem dan contact op met Han Raaijmakers

4 + 10 =