Innovatie volgens Magnus

Het Digital Transformation team van Magnus Digital richt zich op de digitalisering van organisaties. Wij kijken niet alleen naar wat er vandaag nodig is, maar ook naar morgen. Hoe ziet de succesvolle digitale organisatie van de toekomst eruit? In deze serie nemen we je mee in de elementen die volgens ons onmisbaar zijn voor de toekomst van digitale organisaties. Met vandaag: innovatie. In dit artikel zullen we dieper in gaan op wat innovatie volgens ons is, waarom dit belangrijk is voor de digitale organisatie van vandaag en morgen, en welke elementen volgens Magnus cruciaal zijn om innovatie met impact tot stand te brengen.

Wat is innovatie?

Het onderwerp innovatie is onlosmakelijk verbonden aan de digitale organisatie van nu en de toekomst. Waar ’s werelds grootste bedrijven vroeger vooral aan productie gelinkt waren, zijn de tech bedrijven tegenwoordig steeds meer vertegenwoordigd in de top. Non-tech bedrijven verlaten zich meer en meer op technologie en digitale oplossingen om hun klanten te bedienen en soepele interne processen te faciliteren. Digitale innovaties zijn bijvoorbeeld nieuwe software om je organisatievraagstukken op te lossen, of het ontwikkelen van een digitale strategie voor je bestaande business model. Bij het woord ‘innovatie’ denk je snel aan grote ontwikkelingen die een hele markt op zijn kop zetten. Maar innovaties kunnen ook klein en intern zijn. De concurrent merkt er misschien niet direct iets van als je facturen ineens vier keer zo snel afgehandeld worden, maar dit zal je wel tijd en geld besparen, wat vervolgens weer anders ingezet kan worden.

 Door de jaren heen heeft Magnus een kijkje in talloze keukens gekregen. Uit onze ervaringen moet innovatie aan drie cruciale elementen voldoen om écht goed te zijn: innovatie moet concreet, haalbaar en schaalbaar zijn.

In praktijk: concreet, haalbaar en schaalbaar

Door de jaren heen heeft Magnus bij zoveel bedrijven een kijkje in de keuken genomen, dat innovatie ons niet vreemd is. Trots zijn we wanneer we een klant kunnen helpen om te innoveren. Maar we kennen ook de gecompliceerde kant van de drang naar innovatie. We hebben ‘the good, the bad and the ugly’ gezien van innovatie. Volgens ons werkt innovatie het best, wanneer organisaties erin slagen om innovatie concreet, haalbaar en schaalbaar te maken.

Concreet

Het kan verleidelijk zijn om de grote ideeën in de markt te volgen, maar zonder visie hoe dit aansluit op jouw bedrijf en business model, zal hier weinig uit voortvloeien. Innoveren om het innoveren kan hierbij een dooddoener zijn. Neem bijvoorbeeld het onderwerp Internet of Things (IoT), een hot topic de afgelopen jaren. “We willen iets met IoT doen!” roepen en daar een team op zetten levert minder resultaat op dan de vraag “in welk onderdeel van ons bedrijfsproces missen we informatie die ingevuld kan worden met IoT?”.

Een ander belangrijk element om concreet te maken, is de business case. Het is in veel gevallen te verwachten dat een innovatie een tijd vooral veel geld kost, voordat er geld of andere waarde uit voort zal komen. Daarom is het des te belangrijker om helder te krijgen welke waarde er nagestreefd wordt en hoe lang de organisatie het zich kan permitteren dat een innovatie (nog) niets oplevert. Ontbreekt er een concreet beeld op dit gebied, dan zal het doorgaans lastig worden om steun voor de ontwikkelingen te behouden, naarmate de tijd vordert.

Haalbaar

Wanneer een idee concreet gemaakt is, dient het vervolgens ook haalbaar te zijn. Zo kennen we de voorbeelden van visionaire medewerkers die prachtige concepten bedenken, maar minder bezig zijn met de praktische haalbaarheid en impact ervan. Wanneer een visie uitgewerkt wordt zonder de haalbaarheid eerst te staven, loopt je organisatie het risico veel tijd en geld te verliezen.

Onderdeel van haalbaarheid, is ook de organisatiecultuur. Afgaande op onze ervaringen bij klanten zijn we van mening dat transparantie en vertrouwen onmisbaar zijn, evenals durf. Een zekere mate van risico nemen is onvermijdelijk in het innovatieproces. Belangrijk hierbij is dus ook de risicoperceptie; de persoonlijke inschatting van het risico, die niet altijd gelijk staat aan het reële risico. De angst om bijvoorbeeld een bestaand merk of business model te beschadigen, dient in verhouding te staan tot het daadwerkelijke gevaar. Om hier naartoe te bewegen raden wij aan om de risicoschatting zoveel mogelijk op basis van data, en zo min mogelijk op basis van individuele perceptie te stoelen.

Mensen spelen uiteraard een cruciale rol in het innovatieproces. Sommige mensen zijn enorm goed in de ideeënfase van innovatie. Die worden geprikkeld door het verzinnen van mooie, nieuwe dingen en kunnen krachtige concepten bedenken. Anderen zijn sterk in de uitvoering, het daadwerkelijk implementeren en niet stoppen tot het af is. Soms tref je een combinatie van deze profielen in dezelfde persoon, maar vaak ook niet. Daarom is het van belang om de juiste balans te vinden tussen deze innovatieprofielen in een team. Teveel ideeënbedenkers bij elkaar kan zorgen voor een prachtige lijst initiatieven die vervolgens op de plank blijven liggen. Kent je team enkel mensen die graag de uitvoer praktisch maken, dan zul je spannende nieuwe ideeën missen.

Tot slot dient het proces rondom nieuwe ideeën licht en simpel te zijn. Zeker bij grote organisaties ligt het gevaar op de loer dat een nieuw idee eerst door een langdurig, zwaar en bureaucratisch proces heen moet, voordat er iets mee gedaan wordt. Hierbij buigen allerlei afdelingen en stakeholders zich over het idee en verkleint het risico dat er iets over het hoofd gezien wordt. Klinkt logisch en praktisch, toch? Helaas is de uitwerking in praktijk vaak zo dat de mensen die enthousiast nieuwe ideeën bedenken compleet afgeremd en gedemotiveerd worden door dit soort processen. Gevolg is vaak dat er minder en minder spannende nieuwe ideeën dit proces in geduwd worden.

Schaalbaar

Je nieuwe idee heeft een succesvol experiment doorstaan, omdat het concreet en haalbaar was. Hoe nu verder? We zien in dat in de praktijk veel goede ideeën helaas alsnog stuk lopen op de schaalbaarheid. Een vaak voorkomende valkuil is het willen isoleren van innovatie. Grote bedrijven die het zich kunnen permitteren om een speciaal team of een afdeling op te zetten die zich richt op innovatie, hebben vaak moeite om succesvolle experimenten verder de organisatie in te krijgen. Wat een goede manier lijkt om de manier van werken radicaal aan te passen binnen een team medewerkers die zich volledig hierop kunnen richten, kan totaal anders geïnterpreteerd worden als andere afdelingen náást hun normale werk, ook hun proces na 10 jaar moeten aanpassen. Dit is één van de redenen waarom Magnus gebruik maakt van het SBOS model; digitale innovatie draait om Strategie, Bedrijfsprocessen, Organisatie en Systemen.

Om eens te sparren over het concreet, haalbaar en schaalbaar maken van innovatie, neem contact op met Nik van Brink! Of kom langs tijdens één van onze innovatiesessies, waarbij we samen met organisaties nadenken over de mogelijkheden van tegenwoordig en hoe dit waarde kan toevoegen voor jouw bedrijf.

12 + 3 =