Ook in 2023 heeft Magnus Digital weer actief deelgenomen aan het Shopping Tomorrow-onderzoeksprogramma. ShoppingTomorrow is de innovatiemotor en inspiratiebron binnen digital commerce en een initiatief van Thuiswinkel.org. In dit jaarlijkse programma doen ruim 500 digital commerce-professionals onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied. ShoppingTomorrow brengt de beste retailers en brands, tech-bedrijven, consultancypartijen en wetenschappers samen in een actieve en betrokken community.

Dit jaar was Magnus Digital samen met BlueBird Day voorzitter van de expertgroep Omnicommerce Architectuur. De onderzoeksvraag luidde: Waar moet je toekomstige omni-commerce landschap aan voldoen om succesvol in te spelen op de markt- en technologische ontwikkelingen tot aan 2030? Inspiratiebron was het eerder door hen geschreven boek “Shopping 2030: daadkracht gevraagd in een decennium vol verandering”.  Want bij het ontwerpen van het IT-landschap moet er verder gekeken worden dan de huidige behoeftes en pijnpunten. Systemen zullen veelal minimaal vijf jaar in het IT-landschap blijven, dus is het belangrijk om ook zo ver vooruit te kijken.  

Het IT-landschap dient vormgegeven te worden vanuit business capabilities die een bepaalde waarde vertegenwoordigen voor de organisatie. Omdat de business capabilities vertaald moeten worden naar IT-principes, is het van belang dat in het gehele proces business en IT samenwerken en tot een gedeelde visie op het landschap komen. De primaire factoren in het bepalen van het architectuurprincipe voor een business capability, zijn de mate waarin de capability een differentiator is én de snelheid waarmee deze functioneel dient te veranderen. Het Pace Differentiator Model helpt je om het landschap op basis van deze criteria vorm te geven.

Download het hele magazine of lees alleen het artikel van de expertgroep Omnicommerce Architecture

In het magazine lees je al iets meer over het thema. De volledige Bluepaper geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen, beschrijft de mogelijke architectuurprincipes en systeemkeuzes en helpt je met het Pace Differentiator Model om hier voor jouw bedrijf bewuste keuzes in te maken.

Meer weten over ShoppingTomomorrow of de expertgroep Omnicommerce Architectuur? Neem dan contact op met Axel Groothuis

13 + 6 =