Magnus is al geruime tijd ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd onder zijn labels Orange (Managed Services) en Green (Mendix – low-code). Nu zijn ook de activiteiten van Magnus Blue (Digital Foundation en Analytics) hieraan toegevoegd.

Deze certificeringen wordt uitgereikt aan organisaties die voldoen aan de strenge eisen voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement. Magnus ontvangt de certificeringen voor het beheren en implementeren van bedrijfsinformatiesystemen en randapplicaties door Magnus Orange, Magnus Blue en Magnus Green.

“De scope-uitbreiding van de ISO-certificaten is een logisch gevolg van de hoge mate van professionaliteit en kwaliteit die Magnus levert en de continue verbeteringen die we doorvoeren”, aldus Vincent Beumer, partner bij Magnus. “De ISO certificeringen zijn een waarborg voor onze relaties dat we voldoen aan alle gestelde eisen.”

Hogere kwaliteit met ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm waarin eisen worden gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Belangrijke onderwerpen zijn het kwaliteitsbeleid, procesmanagement, klantgerichtheid en het continu verbeteren hiervan. Door volgens ISO 9001 te werken wordt de geleverde kwaliteit gewaarborgd en kunnen klanten hierop vertrouwen.

ISO 27001 garandeert optimale bescherming van gevoelige informatie

De eisen met betrekking tot informatiebeveiliging worden beschreven in ISO 27001. Dit gaat onder meer over het implementeren, onderhouden en verbeteren van beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de behoeften van afzonderlijke relaties. Één van de kenmerken hiervan is het proces waarbij medewerkers en relaties enkel toegang hebben tot de data waartoe zij geautoriseerd zijn. Niet alleen de authorisaties zijn hierbij van belang, maar ook de controle hierop.

“In de tijd waarin we leven is informatiebeveiliging cruciaal en zijn de risico’s en gevolgen wanneer dit niet op orde is bijna dagelijks te lezen in de media. Binnen Magnus vinden we het een verplichting om ons te conformeren aan de hoge standaarden die ISO 27001 oplegt en investeren we veel tijd in de bewustwording hiervan. Klanten kunnen erop rekenen dat wij hier uiterst zorgvuldig mee om gaan.”, aldus Christian Onderstal, director Magnus Orange.

Verder sparren over onze ISO certificering! neem dan contact op met Christian Onderstal

5 + 10 =