Vandaag gaat het nieuwe onderzoeksjaar van ShoppingTomorrow van start. Ook dit jaar slaan Bluebird Day en Magnus de handen ineen, ditmaal met de expertgroep Innovation for Brands.

De onderzoeksvraag die bij deze expertgroep centraal staat is: Hoe kunnen bestaande merken innovatiever worden en welke innovaties kunnen zij zinvol toepassen?

Tijdens de online kick-off zullen Axel Groothuis en Nik van Brink samen met Wim La Haye de aftrap verzorgen met de expertgroep, bestaande uit 30 experts van vooraanstaande retail- en productmerken. Er wordt natuurlijk eerst online kennisgemaakt met alle expertgroepleden. Daarna wordt het onderzoeksprogramma voor dit jaar verder vormgegeven. Elke maand zal er een bijeenkomst zijn. Daarin wordt besproken of en hoe retailbedrijven innovatie kunnen organiseren of stimuleren. Ook gaan we in op de meest relevante technologische innovaties en hun toepassing voor merken. Alle bevindingen worden gebundeld in een Bluepaper als onderdeel van het Shopping Tomorrow-boek. Remote of fysiek bij elkaar, we gaan er weer een boeiend Shopping Tomorrow-jaar van maken!