De kwaliteit van gegevens is van groot belang voor geïnformeerde besluitvorming in bedrijven. Geïnformeerde zakelijke besluitvorming leunt steeds meer op data en dat vereist nauwkeurige en betrouwbare gegevens. Daarom is het belangrijk dat de gegevens die worden gebruikt in business intelligence-rapporten aan kwaliteitsnormen voldoen, om juiste en zuivere conclusies te kunnen trekken. Datakwaliteitscontroles borgen dit.

Datakwaliteitscontroles zijn een reeks testen en evaluaties die verschillende aspecten van de gegevens beoordelen die worden gebruikt in business intelligence-rapporten. Denk hierbij aan volledigheid, nauwkeurigheid en consistentie. Een datakwaliteitscontrole kan bijvoorbeeld wijzen op ontbrekende waarden of dubbele records, of gegevens identificeren die buiten een verwacht bereik of patroon vallen.

Door het routinematig uitvoeren van controles op de datakwaliteit en het faciliteren van inzage hierop, kan de staat van de datakwaliteit binnen een organisatie in de gaten worden gehouden. Bedenk hierbij dat de kwaliteit van data over tijd kan veranderen, bijvoorbeeld door aanpassingen in de bron, upgrades van software, veranderingen in interfaces of wijzigingen in de manier van invoer. Dit onderstreept het belang om de controles met vaste regelmaat uit te voeren. De inzage op de datakwaliteit kan op verschillende manieren geregeld worden. Vaak wordt hier een specifiek rapport van gemaakt, maar het kan ook onderdeel zijn van de bestaande rapportages.

De specifieke controles die worden uitgevoerd als onderdeel van een datakwaliteitsbeoordeling verschillen en zijn afhankelijk van het type gegevens en bronnen en van het gebruik van het business intelligence-rapport. Een kwaliteitscontrole van een rapport dat wordt gebruikt om de verkoopprestaties te beoordelen kan zich bijvoorbeeld richten op het waarborgen dat de gegevens compleet en up-to-date zijn, terwijl de controle van een rapport dat wordt gebruikt ter ondersteuning van financiële planning en analyse zich bijvoorbeeld zal richten op de nauwkeurigheid van de gegevens en de consistentie in vergelijking met eerdere bronnen. De uiteindelijke checks worden opgezet vanuit het belang en de wensen van de business.

Datakwaliteitscontroles vormen een cruciaal onderdeel van het business intelligence-proces. Ze spelen een belangrijke rol om betrouwbare en nauwkeurige informatie te verzekeren waarop geïnformeerde beslissingen kunnen worden gebaseerd. Daarnaast kunnen organisaties die periodieke gegevenskwaliteitscontroles uitvoeren meer vertrouwen op de validiteit van de gegevens. Hierdoor worden blunders of onnauwkeurigheden bij de gegevensanalyse en rapportage verminderd.

Neemt jouw organisatie al stappen om datakwaliteit te waarborgen?

Het opzetten van geautomatiseerde datakwaliteitscontroles en rapportages om de datakwaliteit inzichtelijk te maken kan een complex proces zijn. Magnus heeft de ervaring in huis om hierbij te helpen. Met behulp van verschillende software-oplossingen kunnen de verschillende gegevens uit de dataopslag worden gecontroleerd op datakwaliteitsregels. Dit proces kan routinematig worden ingepland om de datakwaliteitsinzichten altijd up-to-date te houden. Een dergelijk framework staat de gebruiker toe om aparte datakwaliteitsrapporten te bouwen om verschillende bestaande rapportages heen. Het framework kan daarnaast ook gebruikt worden om binnen de bestaande rapportages visueel te maken wat de impact is van de huidige staat van de datakwaliteit en kan op deze manier de gebruikers aanzetten tot het opschonen en corrigeren van de data. Want zoals zo vaak, kwaliteit begint bij de bron!

Meer weten over Datakwaliteitscontroles? Neem contact op met Dimitri de Boer

8 + 12 =