Over Magnus Red

Magnus Red is een organisatieadviesbureau dat complexe en omvangrijke adviesprojecten en veranderingstrajecten uitvoert. Projecten die van strategisch belang zijn voor onze opdrachtgevers. Dat doen we door samen met hun medewerkers in projecten te werken vanuit de combinatie van inhoudelijke kennis en hands-on ervaring. En door ons te richten op het mobiliseren van mensen voor de beoogde verandering. Met een vooruitziende blik, gezonde nieuwsgierigheid en creativiteit. Door wanneer nodig lef te tonen, bijvoorbeeld door klantspecifieke oplossingen te verkiezen boven de ‘makkelijke’ standaardmethoden en -technieken. Daarbij focussen we ons op actuele thema’s als customer retention, omnichannel, e-fulfillment, digital transformation en consortium management

Onze kracht is de kunst van het begrijpen van de ambitie en strategie van onze opdrachtgevers. En deze te vertalen naar de operatie: processen, organisatie, technologie én mensen. Daarbij inspelend op de cultuur en anticiperend op tegenwind. Dat is waar we goed in zijn en wat ons drijft.

Geschiedenis

Magnus is in 1990 opgericht en in de loop van de jaren opgesplitst in een bedrijf voor onafhankelijk organisatieadvies en een bedrijf voor IT-dienstverlening. De organisatieadviestak sloot zich in 2007 aan bij het internationale netwerk Eurogroup Consulting en veranderde haar naam in Eurogroup Consulting (Nederland).

Met de toename van het aantal bureaus buiten Europa voldeed de naam Eurogroup Consulting niet meer. Daarom is begin 2015 de naam veranderd naar nextcontinent. Dit bood ons de mogelijkheid om in onze eigen naam meer aansluiting te zoeken bij onze collega’s van Magnus, met wie we in de praktijk veel samenwerken. Daarom heten we per 1 juli 2015 Magnus Red. Citizen of nextcontinent en onderdeel van de Magnus groep. Een hechte groep professionals met een hele eigen identiteit en expertise.