Missie en visie

Missie

Onze missie is het realiseren van veranderingen die van strategisch belang zijn voor de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers.

Visie

Onze visie op organisatieadvies en het bewerkstelligen van verandering is weer te geven in drie pijlers: Integraal, Multilokaal en Mobilisatie.

  • Wij denken dat verandering alleen succesvol kan zijn door een integrale benadering van processen, organisatie, systemen en medewerkers.
  • Wij geloven in een multilokale benadering van internationale projecten. Dit wordt weerspiegeld in onze structuur: een samenspel tussen lokale cultuur-, taal- en marktkennis enerzijds en internationale aanwezigheid met een gedeelde visie en expertise anderzijds.
  • Wij menen dat de sleutel tot succes voor het realiseren van verandering, ligt in het mobiliseren van mensen door het veroveren van hun “harten” en “hoofden”.

Deze pijlers vormen samen het fundament onder onze dienstverlening. Dit is wat wij “The Art of Mobilization” noemen. Lees meer over de essentie van onze organisatie: It all starts with mobilizing.