Je hebt er vast over gelezen: Nieuwe regels vanuit de Europese Unie verplichten steeds meer bedrijven tot het rapporteren van duurzaamheidscijfers. Dit brengt vaak een extra uitdaging met zich mee, zowel bij het verzamelen als bij het rapporteren van deze data. Het vereist een end-to-end oplossing door de hele organisatie. In dit artikel gaan we in op de nieuwe wetten, de acties die jouw bedrijf moet ondernemen om de juiste cijfers te rapporteren en hoe Magnus daarbij kan helpen.

Wetgeving

Op 21 april 2021 presenteerde de Europese Commissie een enorme stap in de richting van de klimaatdoelen van 2030 en 2050: De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Er zijn nog veel vragen rondom de details van deze wetgeving, en hoe bedrijven op tijd aan deze verschillende eisen gaan voldoen. Zo concludeerde een onderzoek van KPMG in Juli 2022 dat nog geen enkel Nederlands beursgenoteerd bedrijf klaar was voor de nieuwe regelgeving.

Wat moet jouw bedrijf rapporteren?

De CSRD introduceert de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), een boekwerk aan onderwerpen waarover bedrijven moeten rapporteren. Voor de milieucijfers wordt hierbij gebruik gemaakt van het GHG-protocol, waarin emissies worden opgesplitst in 3 “scopes”:

Scope 1

Directe emissies die bedrijven uitstoten

Scope 2

Emissies door onder andere gekochte elektriciteit, water en gas

Scope 3

Emissies uit de value chain van bedrijven (leveranciers en consumenten)
Hoewel de focus ligt op milieucijfers moet er ook over social en governance cijfers gerapporteerd worden. Denk aan het aantal vrouwen in de directie, corruptie-incidenten en de governance structuur van het bedrijf. In totaal bevatten de ESRS dus een enorme hoeveelheid datapunten en vormen daarmee een grote uitdaging. Bedrijven moeten deze data niet alleen gaan verzamelen, intern en bij externe partijen, maar ook gaan verwerken, consolideren en rapporteren. 

Wat is de tijdlijn van de nieuwe wetgeving? 

De wetgeving deelt bedrijven die rapportageplichtig zijn op in die groepen, elk met een eigen moment waarop ze aan de wetgeving moeten voldoen. In 2024 beginnen grote bedrijven die onder de eerdere Non-Financial Reporting Directive (NFRD) van de EU vallen. In 2025 volgen bedrijven met 2 van de 3 volgende kwalificaties: 250 of meer medewerkers, €40M in jaarlijkse omzet of €20M in activa. Ten slotte volgen in 2026 alle beursgenoteerde MKB’s.                 

Rapportageplichtigheid voor de verschillende bedrijfscategorieen.

Voor veel bedrijven begint de tijd dus te dringen; zij moeten over het jaar 2024 of 2025 rapporteren. Nu komen dus de vragen over hoe dit proces het beste ingericht kan worden. Wordt deze data al verzameld? Is dit op één punt, of verdeeld over het systeemlandschap?

Microsoft en SAP

Meerdere kleinere, vaak lokale, softwareleveranciers ontwikkelden al niche producten om bepaalde sustainability cijfers te rapporteren. Maar sinds de publicatie van de CSRD hebben ook SAP en Microsoft een ESG reporting product gelanceerd. Voor Microsoft is dit de Sustainability Manager, voor SAP de Sustainability Control Tower. Beide producten hebben hetzelfde doel en zijn in hun huidige incarnaties dus vergelijkbaar. De focus ligt op gemakkelijk data vanuit de hele organisatie en vanuit externe systemen samenbrengen. Verder bieden beide producten een enorme collectie aan presets voor emissieberekeningen. Ook kunnen klanten bij beide producten continue updates verwachten. Op deze manier wordt het makkelijker om compliant te worden en te blijven. Bedrijven hoeven niet zelf elke aanpassing in de aanstaande wetgeving bij te houden en telkens te sleutelen in de back-end van het ERP systeem.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als betrouwbare adviespartner op het gebied van digitale transformatie, met uitgebreide ervaring met de SAP- en Microsoft-technologieën, kan Magnus bedrijven helpen bij het implementeren van deze nieuwe rapportagetools. Magnus heeft meer dan 30 jaar ervaring in datawarehousing en rapportageprojecten met tools als Power BI en SAP Analytics Cloud en heeft deze kennis al vaker toegepast op het gebied van ESG. Zo bouwde Magnus al in 2020 voor een groot bouwconcern een model waarin ESG-data van de gehele organisatie, bestaande uit meer dan 200 onderliggende bedrijven, worden samengevoegd. Het resultaat was één duidelijke rapportage waarin zowel de doelstellingen als de resultaten overzichtelijk worden gepresenteerd.

Door middel van ons S-BOS-model (Strategie, Bedrijfsproces, Organisatie en Systemen) hanteert Magnus een integrale aanpak die ervoor zorgt dat het project meer is dan alleen het implementeren van een nieuwe rapportagetool. Wij zorgen dat het aansluit op de bedrijfsprocessen van jouw bedrijf en dat het ook goed wordt geadopteerd door de organisatie. Om dit voor elkaar te krijgen heeft Magnus, naast extensieve ervaring in data analytics, ook teams die gespecialiseerd zijn in ERP systemen, business consulting en change management in grote organisaties. Zo helpen wij niet alleen bij het verwerken en rapporteren van sustainability data, maar borgen wij ook de processen rondom het verzamelen van deze data binnen de organisatie.

Termen

  • ESG: Environmental, Social and Governance
  • CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive
  • NFRD: Non-Financial Reporting Directive
  • ESRS: European Sustainability Reporting Standards

Heb jij vragen rondom ESG reporting en wil je helemaal ESG-proof zijn? Neem dan contact op met Daan Stolker.

7 + 12 =