Gasunie: Optimalisatie in onderhoud door sluiten van PDCA cyclus

Op de VNSG EAM & Utilities Themamiddag over Advanced Maintenance vorige week hebben we samen met Gasunie een presentatie gegeven. Bert van der Weide, Reliability Engineer van Gasunie en Thomas Jones, Senior SAP EAM Consultant van Magnus vertelden alles over optimalisatie in het onderhoud door het volledig sluiten van de PDCA-cyclus. Heb je deze presentatie gemist? Dan volgt hier een kleine samenvatting.

Plan-Do-Check-Act cyclus

Bij Gasunie wordt, in het kader van continue verbetering, voortdurend gekeken naar de juiste verhouding tussen de kosten, effectiviteit en risicoprofiel van het onderhoudsregime. De beoogde verbeteringen werden soms niet gehaald doordat de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus binnen onderhoud niet geheel gesloten was. Er werd met name een mismatch geconstateerd tussen de analysebehoefte vanuit reliability & maintenance engineering (R&ME) en de informatievoorziening vanuit de veldorganisatie.

Op de themadag hebben Bert en Thomas de toehoorders laten zien hoe een werkwijze te ontwikkelen waarbij de PDCA Cyclus op onderhoudsgebied volledig kan worden gesloten. Bij Gasunie is in een proof-of-concept deze werkwijze op organisatorische- en systeemtechnische haalbaarheid getoetst. Ook zijn de benodigde aanpassingen in zowel systeem als organisatie geïnventariseerd, beschreven en geïmplementeerd.

Beginning with the end in mind

In een heldere presentatie werd de oplossingsrichting getoond waarbij het principe ‘Beginning with the end in mind’ het uitgangspunt was en waarbij in een vroeg stadium per onderhoudsobject de analysebehoefte werd bepaald en opgenomen in de preventieve onderhoudsplanning. Op basis van analyse met de juiste data kan de onderhoudsplanning telkens voor de volgende cyclus worden bijgesteld, waarmee de PDCA cyclus wordt gesloten.

Magnus heeft het implementatieproces begeleid en heeft door workshopsessies de details van de nieuwe werkwijze uitgewerkt met de betrokken onderhoudsafdelingen. Daarbij hebben we Gasunie geadviseerd over de benodigde aanpassingen in inrichting en gebruik van het SAP EAM systeem.

De belangrijkste resultaten en voordelen

Door deze nieuwe toekomstbestendige werkwijze:

  • Zijn de analyse mogelijkheden voor de reliability engineer en voor de maintenance engineer verbeterd door uniforme opbouw van data en historie
  • Is de administratieve last voor de veldorganisatie verminderd
  • Is het wijzigingsproces transparanter en efficiënter geworden
  • Is de traceerbaarheid van wijzigingen vergroot.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jan de Geus via 088 696 6000.