Nathan Snoei over zijn eerste S/4 Greenfield migratie

S/4 HANA is een hot topic in SAP land. Veel organisaties zijn zich er inmiddels van bewust dat we ruim voor 2025 actie moeten ondernemen, maar de sprong wagen voelt toch nog heel spannend. Want wat is het juiste moment? En waar ga je tegenaan lopen? Collega Nathan Snoei heeft zojuist zijn eerste S/4 Greenfield migratie uitgevoerd. En natuurlijk zijn we benieuwd naar zijn ervaringen…

Hoi Nathan, je hebt nu je eerste S/4 Greenfield migratie meegemaakt. Vertel, wat zijn jouw ervaringen met het migreren naar een S/4 omgeving?

Mijn ervaringen zijn best positief. Het is erg interessant om te zien dat de “toolkit” die SAP heeft ontwikkeld om te migreren al redelijk volwassen is. Ook is het aantal beschikbare migratieobjecten al behoorlijk compleet, waardoor het in de praktijk goed haalbaar is om de migratie uit te voeren. De standaard templates, die je kunt downloaden, zijn erg praktisch en kun je direct inzetten om de inventarisatie van de dataset te starten.

Welke keuzes had je voor de migratie?

Bij een Greenfield implementatie kun je gebruik maken van verschillende migratie tools. De oude tools zoals de LSMW zijn nog wel beschikbaar, maar de nieuwe tools zijn gebruikersvriendelijker en bieden meer ondersteuningsmogelijkheden ten opzichte van LSMW. Het is uiteindelijk een mix geworden van de Migration cockpit, de Migration modeler en LSMW. Hierbij hebben we het overgrote deel kunnen migreren met de Migration cockpit.

Waar liep je tegenaan?

Het is belangrijk om extra aandacht te geven aan de kwaliteit van de data. Als er issues waren, lag het vaak aan de datakwaliteit. Ook zijn de foutmeldingen die het programma geeft niet altijd eenduidig te verklaren of is het werkelijke probleem iets anders dan de foutmelding die werd weergegeven. Dit was soms wel even zoeken. In S/4 HANA is de vastlegging van business partners op een andere manier geregeld. Alle klanten, leveranciers en andere partners worden als business partner vastgelegd. Vanuit dit perspectief is het ook belangrijk om hier bij de upload goed bij stil te staan. Er zijn helaas nog geen objecten beschikbaar om data achteraf te corrigeren. Dat zou een mooie aanvulling kunnen zijn op de toolkit, omdat er bij bijna iedere migratie wel iets gecorrigeerd moet worden. Dit is een van de redenen waarom we LSMW hebben ingezet in combinatie met de transactie voor het doorvoeren van massawijzigingen.

Wat zou je klanten adviseren?

Het is aan te raden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe “toolkit”. Deze ondersteunt de organisatie bij het goed uitvoeren van de migratiestrategie. Het gebruik van de cockpit, de templates en het kunnen verwerken van delta’s geven inzicht in de voortgang. Dit geeft optimale grip op de migratie.

Nathan Snoei is senior EAM consultant bij Magnus en specialist op het gebied van S/4 HANA. Na zijn vele R/3 en ECC implementaties deelt hij nu met passie zijn S/4 ervaringen.