Tips & Tricks: Migration S/4HANA made easy

U staat voor de beslissing om te upgraden naar een S/4 HANA systeem. Hoe kan ik nu de data uit mijn huidige SAP systeem succesvol en gecontroleerd migreren naar mijn S/4 HANA systeem? Vanaf versie 1610 heeft SAP binnen S/4 HANA standaard twee nieuwe migratietools beschikbaar om u te ondersteunen bij de data migratie, deze tools zijn nog volop in ontwikkeling.
In deze tip lichten we toe wat deze ontwikkelingen voor uw organisatie betekenen en welke bijzonderheden er zijn op het gebied van SAP EAM waar u rekening mee moet houden.

SAP biedt sinds S/4 HANA versie 1610 twee nieuwe migratietools genaamd “Migration cockpit” en “Migration object modeler”. Deze oplossingen zijn nog volop in ontwikkeling en worden steeds verder uitgebreid. In SAP ECC maakte u mogelijk gebruik van LSMW. Deze oplossing is nog steeds beschikbaar in de on-premise S/4HANA systemen, maar wordt door SAP niet meer als toekomstige migratietool gezien.

1. Migration Cockpit

De eerste tool die SAP in S/4HANA heeft opgenomen is de Migration Cockpit (MC). Deze tool maakt gebruikt van standaard migration objects – combinaties van vooraf bepaalde templates en mappings – die door SAP zelf worden verzorgd. Daar waar Migration Cockpit gebruikt kan worden is het de meest eenvoudige manier om grote hoeveelheden data te uploaden naar een S/4HANA systeem.

De belangrijkste features van de Migration Cockpit zijn als volgt:

 1. Migration cockpit genereert zelf een template in XML (te openen in Excel) waarin de benodigde velden als kolommen zijn opgenomen.
 2. De mappings van kolommen in de upload file naar velden in de S/4HANA tabellen zijn van tevoren in Migration Cockpit gedefinieerd. De gebruiker hoeft hier dus niet naar te kijken.
 3. Bij upload van de data file worden meteen een aantal data validaties uitgevoerd om veel voorkomende fouten uit te sluiten.
 4. Binnen Migration Cockpit zijn er mogelijkheden om data transformatie uit te voeren, ondersteund door de standaard zoekhulp functionaliteit van het betreffende veld.
 5. Migration Cockpit heeft een testrun functie, waarmee fouten in data en verwerking vóór de daadwerkelijke upload kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd.
 6. Binnen het programma is het mogelijk om verschillende uploadfiles (bijvoorbeeld uit verschillende bronnen) samen te voegen in een staging table en klaar te zetten voor uitvoer op een latere datum.

Migratie S4 HANA -Magnus VNSG-01

De Migration Cockpit is ontworpen om gebruikt te kunnen worden door functionele consultants en key users zonder technische ondersteuning. De functionaliteit is op sommige vlakken uitgebreid ten opzichte van LSMW, met name op het gebied van data validatie en testen. Er zijn echter een aantal belangrijke kanttekeningen:

 • Migration Cockpit is alleen geschikt voor standaard SAP objecten waar geen custom velden aan zijn toegevoegd.
 • In versie 1709 zijn de volgende migration objects beschikbaar:
 • Migratie S4 HANA -Magnus VNSG-02Hoewel er dus al veel aanwezig is, zijn de volgende SAP PM objecten nog niet standaard beschikbaar:
  • PM Orders
  • PM Meldingen
  • Meetrapporten
  • Serienummers
  • Meetpunten

Een groot deel van de master data op PM vlak kan dus vrij gemakkelijk worden overgezet naar een S/4HANA systeem, maar in de onderhoudshistorie – in de vorm van (lopende) onderhoudsorders, (lopende) meldingen en meetrapporten – is nog niet voorzien.

Voor objecten waar custom velden zijn toegevoegd, of waar nog geen Migration Object beschikbaar is gemaakt door SAP (zoals bij de onderhoudshistorie) zijn we afhankelijk van de tweede tool die SAP in S/4HANA heeft aangeboden: Migration Object Modeler.

2. Migration Object Modeler

Migration Object Modeler (MOM) geeft de gebruiker de optie om zelf migration objects aan te maken of uit te breiden. Hiervoor is wel meer specialistische kennis nodig: voor nieuwe velden of objecten zullen nieuwe mappings moeten worden geprogrammeerd, en voor het uploaden van nieuwe gegevens moeten nieuwe functie modules worden geprogrammeerd.

Het is binnen de Migration Object Modeler wel mogelijk om bestaande migration objects als basis te gebruiken. Dit bespaart een hoop werk als standaard SAP objecten zijn aangevuld met custom velden, omdat er dan maar een paar velden extra hoeven te worden geprogrammeerd.

Let op: Migration Object Modeler is alleen beschikbaar in de on-premise versie van S/4HANA!

3. Data kwaliteit

Migration Cockpit en Migration Object Modeler zijn op zich uitstekende tools om data mee te uploaden naar S/4HANA. Maar hoewel SAP schermt met automatische data validatie en opties voor data transformatie binnen deze tools zijn de functionaliteiten te beperkt om de data kwaliteit van het nieuwe systeem echt te borgen. Zeker bij migratie van oudere SAP systemen, waarbij foute gegevens lang de tijd hebben gehad om zich op te stapelen, is het essentieel om vóór data migratie goed te kijken naar de data kwaliteit op SAP PM gebied om problemen tijdens en na migratie te voorkomen.

Veel voorkomende problemen zoals lege kenmerkvelden, dubbele registratie van functieplaatsen of equipments en afwijkende data formats kunnen met diverse tools (zoals SAP data services) worden opgespoord en aangepakt. Het blijft echter wél werk. Schone data is, zelfs in een mooi nieuw S/4HANA systeem met alle tooling van dien, geen vanzelfsprekendheid.

Deze tip is ook terug te vinden in het VNSG magazine. Voor meer informatie over operationele rapportages in SAP EAM kunt u contact opnemen met Thomas Jones of Nathan Snoei.