8 februari: rondetafel over Hybrid Agile

Magnus Red organiseert op 8 februari een rondetafel over Hybrid Agile. Voor welke projecten is Agile werken de beste aanpak en voor welke projecten kun je beter voor de traditionele waterval methode kiezen? Of zijn er mengvormen denkbaar, een hybride vorm van Agile werken? Daarover gaan consultants Sanne Reus, Samara Minnema en Magiel Tak met de deelnemers in gesprek tijdens de rondetafel.

Herkenbaar?

Magnus Red voert veel Agile projecten uit. Alhoewel de principes van Agile werken  gemakkelijk te begrijpen zijn, blijkt de praktijk weerbarstig. We zien vaak dat hoger management Agile projecten toch op een een traditionele manier wil aansturen. Dat contracten met leveranciers dichtgetimmerd worden. Dat een product owner ook nog als afdelingsmanager werkt. Wellicht herken je dit zelf ook. Soms vraag je jezelf af: “moeten we dit project niet ‘gewoon’ volgens de traditionele waterval methode uitvoeren?”

Hybrid Agile

Wij spreken hierover vaak met onze klanten en noemen dit Hybrid Agile. Wanneer is een mengvorm van een Agile en traditionele aanpak van toepassing? In welke omstandigheden is het lastiger om Agile principes volledig toe te passen? Wat zijn de factoren waaraan je vast moet houden om de kracht van Agile wel te benutten? En waar precies kun je water bij de wijn doen?

Ronde tafel sessie 8 februari

Magnus Red organiseert daarover voor een aantal goede relaties een rondetafel. Met-de-benen-op-tafel ervaringen uitwisselen en discussieren. De sessie vindt 8 febaruari plaats in het Fletcher Hotel Amsterdam van 15.30 tot 17.30. We eindigen met een borreltje.

Herken je deze vraagstukken en wil je graag aanhaken? Mail dan naar Magiel Tak.