Energy Insight: de Energietransitie kan in Parijs beginnen

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We leven vandaag de dag in een wereld waar de gemiddelde temperatuur meer dan 0,85°C hoger is in vergelijking met het pre-industriële tijdperk, wat leidt klimaatproblemen wereldwijd. In de afgelopen 2,5 eeuw hebben we broeikasgassen uitgestoten; menselijke industriele activiteiten zijn de voornaamste oorzaak van de opwarming die is waargenomen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Meer dan tweederde van de broeikasgassen zijn afkomstig door de uitstoot van fossiele brandstoffen. We moeten ons realiseren dat we niet een wonder kunnen verwachten dat het klimaatprobleem oplost, maar dat we een energietransitie nodig hebben. Maar wat houdt dat precies in?

Line van Kesteren geeft het antwoord in haar blog op Magnus Red Insights.