Energy Insight: netbeheerders en het toekomstige energielandschap

Om verdere klimaatverandering te voorkomen is een energietransitie hoog nodig. Deze omslag naar hernieuwbare energiebronnen vraagt om enorme aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk. Van een compact netwerk gevoed door fossiele brandstoffen naar een netwerk dat uitgestrekte windmolenparken en velden van zonnepanelen integreert, van een gecentraliseerd netwerk dat een paar fossiele energiecentrales gebruikt naar een dat de zonnepanelen van consumenten integreert, van een vraaggestuurd netwerk naar een netwerk dat energieoverschotten en piekuren gebruikt om energieconsumptie te sturen. Dit vereist een transitie naar het energielandschap van de toekomst en netbeheerders spelen een cruciale rol in de bouw ervan.

Line van Kesteren schrijft hierover in haar blog op Magnus Red Insights