Magnus Red’s Line van Kesteren aan de klimaatonderhandelingstafel

Veel consultants uit Magnus Red’s energieteam dragen duurzaamheid een warm hart toe. Zij werken immers dagelijks aan de transitie van de Europese elektriciteitsmarkten, zodat de volatiliteit van duurzame energiebronnen cross-border kan worden opgevangen. Line van Kesteren doet daar nog een flinke schep bovenop. Zij is sinds kort tafelverbinder binnen Klimaat & Energiekoepel, ofwel KEK, een organisatie van jonge professionals uit de energiesector die zich inzet voor het behalen van de klimaatdoelen. Zo’n rol is haar wel toevertrouwd, met haar werkervaring en haar achtergrond bij de IPCC, de onderzoeksorganisatie voor klimaatverandering van de VN.

Line, vertel, waar ben je precies mee bezig?

“KEK is verzameling van meer dan honderd young professionals uit de energiesector. Wij vinden dat Nederland veel ambitieuzer moet zijn als het gaat om het behalen van de klimaatdoelen uit Parijs. Op dit moment wordt de ondertekening van het Parijs akkoord uit 2015 namelijk vertaald naar een Nederlands klimaatakkoord met concrete doelen om onze emissiereducties te behalen. Hierover wordt druk onderhandeld door bedrijfsleven, overheden en NGOs aan verschillende ‘sectortafels’. En KEK heeft een plekje aan al deze onderhandelingstafels bemachtigd.”

En wat is dan precies jouw rol?

“Ik ben een ‘tafelverbinder’: namens de young professionals van KEK schuif ik aan bij de onderhandelingstafel die over elektriciteit gaat. Samen met co-voorzitter Stephan de Vos van Netbeheer Nederland hebben we met onze werkgroep standpunten geformuleerd en die zijn input voor de stakeholders aan de onderhandelingstafel. Zo oefenen we direct invloed uit op wat er uit die onderhandelingen tussen overheid, bedrijfsleven en NGO’s komt.”

Wat voor punten brengen jullie dan in?

“Wij vinden dat er veel meer moet gebeuren om in 2050 de doelen uit Parijs te behalen. De onderhandelingstafel maakt nu afspraken over wat er voor 2030 moet gebeuren, maar daarmee halen we de doelen van 2050 niet. Of we halen ze wel, maar dan wordt dat duurder doordat niet op tijd de juiste maatregelen genomen worden. Als we echt iets willen veranderen, dan kan dat alleen van vanuit een systeembenadering. Het stoppen van klimaatverandering lukt niet als je per sector en dus versnipperd een aantal afspraken maakt.”

En, luisteren ze een beetje naar jullie inbreng?

“Dat we erbij mogen zitten, is al een heel goed teken! De onderhandelingstafels waren al gevormd en wij mochten daar alsnog aanschuiven. Afgelopen vrijdag was er ook een duurzaam diner, als afsluiting van een onderhandelingsdag. Daar mochten Stephan en ik meteen na minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een speech geven namens KEK. Dus ja, er wordt geluisterd.”

Wow! Kunnen we je speech ook ergens teruglezen of luisteren?

“Ja, hij staat binnenkort op de site van KEK. Hou ‘m in de gaten.”

Doen we. En Line, namens al je collega’s: veel succes!