Resultaten Programmatic Advertising Survey

Afgelopen dinsdag presenteerde Magiel Tak de resultaten van de Programmatic Advertising Survey op de Mediafacts Nationale Uitgeefdag 2016. Programmatic advertising is een snelgroeiende manier om advertentieruimte automatisch te verhandelen, wat tot veel ophef binnen de sector heeft geleid. Magnus Red startte het onderzoek samen met Mediafacts met als doel om feiten en meningen rond programmatic advertising te achterhalen. De uitkomsten waren verrassend.

Antwoord op Google

Omdat programmatic advertising een nieuwe vorm van adverteren is, besteedde Magiel in zijn presentatie eerst aandacht aan het fenomeen zelf. En waarom groeit het zo snel? Zijn analyse: het is het enige antwoord van traditionele mediabedrijven op adverteren via Google. Dit verklaart ook de angst waarmee programmatic advertising gepaard gaat: er ontstaat een ongekende transparantie in tarieven en prestaties. Bovendien willen nieuwe partijen, de aanbieders van programatic technologieën, ook een graantje meepikken.

Positieve geluiden

Dus hoe pakt programmatic advertising dan in praktijk uit?  Uit de survey blijkt dat vooral de grotere mediabedrijven programmatic advertising toe te passen. Ongeveer de helft van de respondenten is meer dan drie jaar bezig met programmatic advertising. Redenen om wel programmatic advertising toe te passen komen neer op het aanboren van nieuwe omzetbronnen. En dat lukt. Alle respondenten die programmatic advertising toepasten in hun organisatie, gaven aan een positieve omzetontwikkeling te zien. Een verrassend resultaat, gezien alle discussies binnen de sector.

Download hier de presentatie van de onderzoeksresultaten