Uitkomst rondetafel over Agile in gevestigde organisaties

Veel gevestigde bedrijven stappen tegenwoordig over op Agile werken. Dat betekent voor deze organisaties vaak een enorme omschakeling. Dat gaat meestal niet zonder slag of stoot, is ook de ervaring van de consultants van Magnus Red. Soms lijkt het zinniger om een Agile te combineren met traditionele manieren van werken. Kan dat wel of gaat Agile alleen werken als je het all-the-way doet?

Daarover filosofeerden consultants Samara Minnema, Sanne Reus en Magiel Tak op 8 februari met zeven relaties. Stuk voor stuk mensen die aan de wieg stonden van Agile werken binnen hun (veelal) traditionele organisaties, zoals Jacobs Douwe Egberts, ProRail, AkzoNobel en Nextail. Zij kwamen bij elkaar in het bekende ronde hotel aan de rand van Amsterdam. De perfect plek om eens afstand te nemen van het voorbijrazende verkeer en de benen op tafel te leggen.

Starten met Agile

De bedrijven hadden veel overeenkomsten: grote organisaties met lange historie binnen Nederland en daarbuiten. Allemaal met de behoefte om sneller en meer waarde te creëren. De meeste van onze gasten waren zelf betrokken bij de invoering van Agile werken binnen hun organisatie. Voor de een was dat al tien jaar geleden, voor de ander slechts tien maanden. Zonder uitzondering waren zij met een klein team begonnen met Agile werken, meestal op basis van persoonlijk vertrouwen van het hoger management van hun organisatie. Door te laten zien dat de Agile manier van werken succesvol was, groeide dat vertrouwen. Zo konden zij meerdere teams gaan opzetten en kreeg Agile werken echt voet aan de grond.

Voordelen van Agile

De voordelen van Agile binnen een grotere, gevestigde organisatie, zijn voor de deelnemers evident:

  • Meer waarde creëren, door vroege validatie van resultaten door klanten
  • Een kortere time-to-market van de resultaten
  • Controle houden op het budget
  • Business en IT worden nader tot elkaar gebracht, iets wat doorgaans twee aparte werelden zijn in grotere organisaties

Grenzen aan Agile

Hoe Agile uiteindelijk wordt ingezet, verschilt tussen de deelnemende bedrijven. Een aantal teams blijft alleen projecten op een Agile manier uitvoeren. Andere organisaties kiezen voor een bredere toepassing van Agile werken, door niet alleen (IT) projecten, maar ook marketing of research & development over te laten stappen op Agile. De hele organisatie laten overstappen op Agile, dat is in geen van de deelnemende bedrijven (nog) aan de orde.

Begrip kweken

De deelnemers van de rondetafel zijn het met elkaar eens: niet iedereen binnen de organisatie hoeft Agile te werken, maar iedereen zou wel Agile moeten begrijpen. Het kost veel tijd en energie om dit binnen een gevestigde organisatie over te brengen. Agile en gevestigde organisaties zijn niet bepaald een natuurlijke fit. Toch is begrip van Agile een randvoorwaarde voor succes. Anders leeft een Agile team al snel op een eilandje en begrijpt de rest van de organisatie niet waarom het input en resources nodig heeft.

Geen dogma’s

En daarmee komen we op de combinatie van Agile met traditionele manieren van werken, zoals Waterval. Die zijn zeker denkbaar. De deelnemers geloven niet in een dogmatische toepassing van Agile. Je kunt best de elementen gebruiken die bij jouw organisatie passen, vinden ze. Ook zijn er situaties waarbij Agile werken niet de beste keuze is: als er bijvoorbeeld een legacy IT-product moet worden nagebouwd of vervangen. Dan weet je precies wat er gemaakt moet worden en is iteratief werken niet nodig. Juist niet, want daarmee zou je een lopend proces in gevaar kunnen brengen.

Meepraten?

De deelnemers gaven aan vaker bijeen te willen komen om ervaringen uit te wisselen en te filosoferen. Wilt u ook meedenken over Agile werken en organiseren? Neem dan contact op met Samara Minnema.