26 november: E-commerce kansen voor uitgevers

Axel Groothuis spreekt tijdens de Mediafacts Nationale Uitgeefdag op 26 november over e-commerce kansen voor uitgevers. Zij zoeken naar manieren om nieuwe inkomsten te genereren. E-commerce is een van de paden die daarbij wordt bewandeld. Ervaring leert echter dat een webshop starten geen garantie voor succes is. Axel pleit voor een andere insteek, waarbij content van de uitgevers wordt aangewend om een waardevolle samenwerking met retailers aan te gaan. “Uitgevers kunnen e-commerce beter outside-in dan inside-out benaderen,” aldus Axel op de Mediafacts website.

In maart 2014 werd het onderwerp ‘e-commerce voor uitgevers’ al uitvoerig belicht tijdens het congres Digital Media Europe in Londen. Mediafacts publiceerde daarover toen deze samenvatting, met praktische tips. Tijdens dit congres werd het thema echter benaderd vanuit het perspectief van de uitgever zelf. Zoals door bovengenoemd artikel wordt bevestigd: vaak moeizame inspanningen die worden gedaan om – in het verlengde van het uitgeefmerk – extra omzet te genereren. E-commerce vanuit het uitgeefmerk kan in bepaalde situaties weliswaar succesvol zijn, maar vaker blijft het een marginaal gebeuren.

Shopping 2020

Tijdens de Mediafacts Nationale Uitgeefdag op 26 november houdt e-commerce specialist Axel Groothuis (zie foto) een lezing over de kansen die e-commerce biedt aan uitgevers. Hij zal beginnen met een quick round tour van actuele e-commerce initiatieven bij verschillende uitgeverijen, voorzien van kort commentaar. Daarna zal Axel de resultaten uit ‘Shopping 2020’ toelichten: hoe winkelt de consument in de toekomst? Vervolgens maakt hij de vertaalslag: wat betekent Shopping 2020 voor retailers, de manier waarop ze marketing bedrijven en de rol die de uitgever vervolgens in die marketing kan spelen?

Samen met retailers de consument centraal stellen

Axel verklaart: “Als retailer moet je het publiek appetizen. Daar heb je content voor nodig. Uitgevers beschikken al over heel veel content of kunnen deze gemakkelijk maken. Door die content te koppelen aan retailers kunnen ze relevantie bieden, want retailers kunnen er fans mee creëren. Bijvoorbeeld uitgevers met titels in allerlei niches: juist in de niche bevindt zich een betrokken en kooplustig publiek. Werk dus als uitgeverij samen met relevante retailers, vanuit de behoeften van de consument, en gebruik makend van de content die je al hebt of speciaal kunt creëren.”

Overal webshops…

Daartegenover staat een huidige praktijk waarin uitgevers volgens Groothuis nog erg zoekende zijn in de wereld van e-commerce. “Je ziet overal webshops van uitgevers verschijnen, maar wat levert het gemiddeld op? Er zijn al zoveel webshops… Je vist al snel in dezelfde ‘Red Ocean’ als iedereen. Je kunt als uitgeverij wel vooral zelf e-commerce willen bedrijven vanuit je eigen merken, maar die wereld om je heen is véél groter. Ga op zoek naar innovatieve en steekhoudende samenwerkingen om samen in de ’Blue Ocean’ te gaan vissen. Uitgevers kunnen beter outside-in dan inside-out denken Tijdens de Mediafacts Nationale Uitgeefdag zal ik daar oplossingsrichtingen voor schetsen aan de hand van diverse voorbeelden.”

Kijk op de Mediafacts website voor het programma en aanmelden